Ogłoszenie o naborach wniosków

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich więcej...

 

XI sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 6 listopada odbyła się XI sesja Rady Gminy Gołcza. Po uchwaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, Wójt Gminy Lesław Blacha poinformował o realizowanych zadaniach w okresie międzysesyjnym. Następnie Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwały określające wysokość stawek podatkowych na 2020 rok oraz szereg uchwał z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym.

Czytaj więcej...

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje Projekty Kierunek Kariera i kierunek Kariera Zawodowa, które umożliwiają pracującym Małopolanom otrzymanie nawet do 87% dofinansowania do szkoleń. Aby otrzymać dofinansowanie wystarczy umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl  w zakładce „Zgłoś się”. Informacje o projektach wraz z aktualnym harmonogramem dyżurów doradczych do pobrania tutaj

Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Gołcza ogłasza nabór na Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektor ds. Dróg i Oświetlenia Ulicznego w Urzędzie Gminy w Gołczy w wymiarze pełnego etatu więcej...

 

Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) zwołuje się XI sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 06 listopada 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Likwidacja Barszczu Sosnowskiego

Gmina Gołcza zakończyła prace związane z "Likwidacją Barszczu Sosnowskiego" w 2019 roku. Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w kwocie 7 586,26 zł. Całkowity koszt zadania to 10 000 zł. Zabiegi wykonała firma BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o.

Czytaj więcej...

Komisje Rady Gminy Gołcza w terenie

W dniu 15 października 2019r. Komisje Rady Gminy Gołcza wraz z Wójtem Gminy Lesławem Blachą wyruszyły w teren, aby zobaczyć inwestycje oraz miejsca stanowiące potencjał rozwoju gminy. W programie objazdowej komisji znalazły się między innymi takie obiekty jak: Otwarta Strefa Aktywności w Makowie, szkoła podstawowa i remiza OSP w Szreniawie, świetlica wiejska w Ulinie Małej,

Czytaj więcej...

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Do udziału w programie niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji w celu ustalenia możliwości wzięcia w nim udziału.

Czytaj więcej...