Zyczenia2019

Gmina Gołcza zakończyła prace związane z "Likwidacją Barszczu Sosnowskiego".

Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w kwocie 6.660,00 zł.

Całkowity koszt zadania to 7.400,00 zł. Zabiegi wykonała firma BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o.. Działanie ma na celu nie dopuścić do wzrostu i kwitnienia tej niebezpiecznej rośliny, bezpośredni kontakt z związkami zawartymi w soku rośliny wywołują oparzenia II i III stopnia, rany na skórze można porównać z ranami powstałymi po oblaniu wrzątkiem. W wyniku realizacji zadania w Gminie Gołcza udało się ograniczyć populację i odnowę tego inwazyjnego gatunku. Barszcz Sosnowskiego jest objęty zakazem rozmnażania, hodowli i sprzedaży na terenie Polski.

 

Czytaj więcej...

Poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego

W dniu 23 września 2018 r. w Przybysławicach został poświęcony i przekazany nowo zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo. W uroczystości udział wzięli: Łukasz Smółka – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, Andrzej Pasek – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, st. bryg. Grzegorz Kosiński – Komendant Powiatowy PSP w Miechowie, st. kpt. Michał Majda – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o LII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) zwołuje się LII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 28 września 2018 roku (piątek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy. Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wysocice i Laski Dworskie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Gołcza oraz właścicieli nieruchomości na terenie sołectw Laski Dworskie i Wysocice do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Wysocice i Laski Dworskie, które odbędzie się 26 września 2018r. o godz. 18.00 w remizie OSP Wysocice.

 

Czytaj więcej...

Otwarcie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Makowie

Otwarta Strefa Aktywności w Makowie została oficjalnie otwarta w niedzielne popołudnie. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Makowianki” w Makowie. Uczestniczyli w nim mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście, a wśród nich Wójt Gminy Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola, Wicestarosta Jerzy Pułka, radni gminy i powiatu.

Czytaj więcej...

Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice

Wójt Gminy Gołcza informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegowsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza. Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Gołcza, Gołcza 80, 32-075 Gołcza, woj. małopolskie, w terminie od 25.09.2018 r. do 25.10. 2018 r. w godz. od 12.oo do 15.oo., pokój nr 30 (I piętro). Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.10.2018r. w Urzędzie Gminy Gołcza, sala obrad, o godz. 10.oo.

Czytaj więcej...

Promesa na remont Orlika w Szreniawie

W dniu 14 września 2018r. Wójt Gminy Lesław Blacha odebrał promesę na remont boiska sportowego Orlik w Szreniawie. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wysokość dotacji dla Gminy Gołcza wynosi 240 000 zł. Promesy samorządowcom wręczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno-edukacyjne w sprawie programu „czyste powietrze” dofinansowania nowych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków dla mieszkańców gminy Gołcza

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ DNIA: 28 WRZEŚNIA 2018r. o godzinie 18:00
w REMIZIE OSP w GOŁCZY

Ruszył cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Ministerstwo Środowiska chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej...