Wielofunkcyjne boiska sportowe w Wysocicach i Mostku

Gmina Gołcza może pochwalić się nowymi wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi, które powstały na miejscu zniszczonych boisk asfaltowych. Przy szkole podstawowej w Wysocicach oraz przy budynku po byłej szkole w Mostku wykonano nowoczesne boiska z modułowej nawierzchni polimerowej termoplastycznej, które przyciągają uwagę barwną kolorystyką.

Czytaj więcej...

Wyposażenie dla strażaków ochotników

Gmina Gołcza, w ramach uzyskanej pomocy finansowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z firm ubezpieczeniowych zakupiła sprzęt i ubrania specjalne na potrzeby ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP z Rzeżuśni, Szreniawy i Wielkanocy. Łączny koszt nowo zakupionego sprzętu wynosi blisko 20 tys. zł, z czego 5 tys. zł stanowi dofinansowanie z MSWiA oraz 6 700 zł z firm ubezpieczeniowych.

Czytaj więcej...

Nowy sprzęt dla OSP

W dniu wczorajszym, przy remizie OSP w Jaksicach odbyło się przekazanie sprzętu pożarniczego zakupionego w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”. W spotkaniu uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Domagała, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski, Wójt Gminy Książ Wielki Marek Szopa oraz przedstawiciele OSP z poszczególnych gmin.

Czytaj więcej...

Informacja dla hodowców drobiu

W związku z istniejącym zagrożeniem występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród posiadaczy drobiu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie zwraca się z prośbą do hodowców drobiu o podjęcie działań mających na celu wdrożenie zasad bioasekuracji w gospodarstwach przyzagrodowych zabezpieczających teren gospodarstwa przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

Czytaj więcej...

Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Gołcza

Jak co roku, 11 listopada odbyła się w Gołczy uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Obchody rozpoczęły się od złożenia pod pamiątkową tablicą Józefa Piłsudskiego kwiatów przez Wójta Gminy Lesława Blachę, Przewodniczącego Rady Stanisława Makolę i Wiceprzewodniczącą Rady Dorotę Molendę. Orkiestra Dęta „Czapelanka” odegrała hymn państwowy,

Czytaj więcej...

Pomoc żywnościowa - wydawanie paczek - listopad 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że w dniach 22 - 24 listopada 2017 r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wydawanie paczek odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołczy:   w godzinach 9:00 – 14:00.  Zapraszamy po odbiór paczek.

Wojewoda Małopolski zawiadamia

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu 27 października 2017 r. decyzji nr 41/BZ/2017 znak: WI-XI.7840.1.89.2017.AS, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków)”, obejmująca:

Czytaj więcej...

Podatki bez podwyżki

Od 2013 roku, Rada Gminy Gołcza uchwala stawkę podatku rolnego na tym samym poziomie. W 2018 roku także nie będzie podwyżki. Właściciele budynków mieszkalnych oraz posiadacze środków transportowych również nie zapłacą więcej. Zdecydowano o tym podczas czterdziestej sesji, która odbyła się w dniu 7 listopada 2017r.

Czytaj więcej...