Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że w dniach 9 -11 maja 2018 r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, które były kwalifikowane do otrzymania pomocy od grudnia 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


         Wydawanie paczek odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołczy: w środę , czwartek i piątek w godzinach 9:00 – 13:00.

XLV sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 30 kwietnia 2018 roku odbyła się XLV sesja Rady Gminy Gołcza. Po uchwaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie Ewa Kawula przedstawiła informacje dotyczące między innymi bioasekuracji trzody chlewnej. Poinformowała, iż w maju rozpoczną się kontrole w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z bioasekuracji. Zwróciła się również do sołtysów z prośbą o rozpowszechnienie wśród hodowców trzody chlewnej z terenu gminy Gołcza stosownych informatorów, ulotek.

Czytaj więcej...

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego I transza 2018

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że w kasie urzędu wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla rolników, którzy złożyli wnioski w lutym 2018 roku i zadeklarowali zwrot kwoty do kasy urzędu. Niepobrana należność, zostanie po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu, przekazana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wnioskodawcy.

Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Gołcza

W niedzielę 22 kwietnia 2018r. na boisku sportowym „Orlik” w Szreniawie rozegrano międzygminny turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Gołcza. W rozgrywkach udział wzięły reprezentacje pięciu gmin. I miejsce zajął Kozłów, II miejsce Słaboszów, III – Charsznica, IV – Gołcza i V miejsce Miechów.

Czytaj więcej...

Biura ARiMR zapraszają do godz. 18.00

Jeszcze przez niespełna miesiąc, do 15 maja, rolnicy mogą wnioskować o dopłaty bezpośrednie, w tym roku obowiązkowo przez internet. ARiMR apeluje, by nie czekać z przesłaniem deklaracji do ostatniego dnia naboru. Do końca kampanii, czyli do 15 maja, biura są czynne codziennie do godz. 18.00. Tylko w długi weekend, od 30 kwietnia do 4 maja od 7.30 do 15.30.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) zwołuje się XLV sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Koła Gospodyń Wiejskich zwiedzały Warszawę

W dniu 17 kwietnia 2018r., z inicjatywy Wójta Gminy Lesława Blachy zorganizowany został wyjazd do Warszawy dla Kół Gospodyń Wiejskich z Kamienicy, Szreniawy i Chobędzy. Podczas wyjazdu Panie miały okazję poznać zaplecze Telewizji Polskiej – TVP 3, oddział przy ulicy Jasnej, po którym oprowadzał Ziemowit Pędziwiatr. Kolejnymi punktami wyprawy było między innymi zwiedzanie Starego Miasta, Pałacu Kultury i Nauki oraz Stadionu Narodowego.

Czytaj więcej...

III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczął realizację III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W ramach działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały warsztaty edukacyjno - informacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Małopolski.

Czytaj więcej...