Umowa na projekty rewitalizacyjne podpisana

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał z Marszałkiem Wojciechem Kozakiem umowę gwarantującą przyznanie unijnego dofinansowania na rewitalizację Czapel Wielkich i Chobędzy. Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w plenerze, przed budynkiem remizy OSP w Czaplach Wielkich.

Czytaj więcej...

Sportowy sukces

Gmina Gołcza najlepsza w województwie i druga w Polsce w XXIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin, w grupie od 5 tys. do 7,5 tys. mieszkańców. Tegoroczna edycja sportowego turnieju odbyła się w dniach 26 maja - 1 czerwca. Jest to największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. I miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej i II miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej to dla gminy ogromne wyróżnienie.

Wysocice wyróżnione w konkursie Niezwykła Małopolska Wieś

Miło nam poinformować, że miejscowość Wysocice została wyróżniona w konkursie Niezwykła Małopolska Wieś 2018 w kategorii Piękna Małopolska Wieś i otrzyma nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Nagrodzono w nim bądź wyróżniono 21 sołectw rozdzielając pomiędzy nie 620 tys. zł. Wybierając zwycięzców w dwóch kategoriach (piękna wieś i nowatorska wieś) oceniano między innymi inicjatywy lokalne zrealizowane na terenie danego sołectwa w ciągu ostatnich pięciu lat.

XLVIII sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu dzisiejszym odbyła się XLVIII sesja Rady Gminy Gołcza, którą poprowadził Przewodniczący Rady Stanisław Makola. Po uchwaleniu porządku obrad, Wójt Gminy Lesław Blacha poinformował o prowadzonych działaniach w okresie międzysesyjnym. Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał wynikających głównie z bieżącej działalności gminy.

Czytaj więcej...

Likwidacja barszczu Sosnowskiego w 2018 roku

Gmina Gołcza kolejny rok z rzędu realizuje zadanie pn. Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Gołcza" w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 7 400 zł brutto. Natomiast kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie wynosi 6 660 zł.

Unieważnienie konkursu ofert

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołczy unieważnia konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii więcej...

 

Nagrody Wójta dla najlepszych uczniów

Jak co roku, Wójt Gminy Lesław Blacha przyznał najlepszym uczniom specjalne nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe. Nagrody Wójta Gminy Gołcza otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowej w Gołczy: Adam Jędrzejczyk, Hubert Robakowski, Paweł Smolec, Agnieszka Flak i Agnieszka Rolka oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Szreniawie: Michał Rutkowski i Ewa Sęk.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) zwołuje się XLVIII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 3 lipca 2018 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...