Ubrania koszarowe dla OSP Ulina Wielka

Ochotnicza Straż Pożarna w Ulinie Wielkiej wzbogaciła się o sześć kompletów czteroczęściowych ubrań koszarowych. Nowo zakupioną odzież dla druhów ochotników, Wójt Gminy Lesław Blacha przekazał w dniu dzisiejszym Prezesowi OSP Dariuszowi Kurachowi oraz zastępcy Naczelnika OSP Pawłowi Rosie.

Czytaj więcej...

Obrady XLIII sesji Rady Gminy Gołcza

W dniu 28 lutego 2018r. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Gołcza. W czasie obrad uczestnicy sesji wysłuchali sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok. Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu spraw finansowych oraz w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy. Poruszony został temat repatriacji. Radni wyrazili wolę zaproszenia dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie gminy oraz określili zasady przyznawania pomocy dla repatriantów.

Czytaj więcej...

Pomoc żywnościowa - wydawanie paczek - marzec 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że w dniach 06 - 09 marca 2018r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wydawanie paczek odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołczy:  w godzinach 9:00 – 14:00.  Zapraszamy po odbiór paczek.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że do dnia 28 lutego można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie (oryginały do wglądu), dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie: od 1 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.

Nabór na urzędników wyborczych

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) zwołuje się XLIII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Dopłaty tylko przez Internet

Przypominamy, że od 2018 roku uległy zmianie zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski należy składać w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Więcej informacji tutaj

Dzień Babci i Dziadka w barwach patriotycznych

Rok 2018, to rok wyjątkowy, z uwagi na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Najmłodsi mieszkańcy gminy już rozpoczęli świętowanie okrągłej rocznicy. W biało-czerwonych barwach wystąpili na Dniu Babci i Dziadka, który odbył się w dniu 4 lutego w hali sportowej w Gołczy. Przedszkolaki podziękowały swoim babciom i dziadkom za miłość, opiekę i poświęcony czas. Wyrecytowały wiersze, zaśpiewały piosenki i wręczyły upominki.

Czytaj więcej...