Akcja krwiodawstwa w Gołczy

W Gołczy, już po raz drugi w tym roku przeprowadzona została akcja honorowego krwiodawstwa. Krew oddało 7 osób na 9 zgłoszonych, dzięki czemu uzyskano 3.150 ml krwi tj. 7 pełnych jednostek krwi. Akcja została przeprowadzona w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy. Jej inicjatorem był Zarząd Gminny Związku OSP RP.

Czytaj więcej...

Dopłaty do materiału siewnego

Do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego siewu lub sadzenia meteriału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych  - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. 

Informacja do pobrania tutaj

Absolutoryjna sesja Rady Gminy Gołcza

W miniony piątek odbyła się XLIX sesja Rady Gminy Gołcza. Najważniejszym tematem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gołcza za 2013 rok, które przedstawił Wójt Gminy Lesław Blacha.

 

Czytaj więcej...

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy

W dniu wczorajszym w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy odbyło się drugie z kolei spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanej przez gminę Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2014 – 2022. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wójta Gminy Lesława Blachę. Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie naszej gminy, lokalni przedsiębiorcy, radni, sołtysi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, a także młodzi mieszkańcy gminy.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Ośrodku Wsparcia - Klubie Samopomocy w Mostku

W dniu 29.05.2014r. w Ośrodku Wsparcia – Klubie Samopomocy w Mostku odbyło się spotkanie z przedstawicielami gołczańskiego samorządu terytorialnego. Na spotkanie przybyli: Wójt Gminy Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Andrzej Dziubka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Piwowarczyk, pracownik GOPS Joanna Marczewska – Molenda, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy Zdzisława Kyć, proboszcz Parafii Mostek i Ulina Wielka ks. Jacek Kalkowski.

Czytaj więcej...

Przetarg pn. Zakup i dostawa wyposażenia do toalet i do kuchni oraz utrzymania czystości w ramach projektu Nowoczesne oddziały przedszkolne na terenie gminy Gołcza realizowanego przez gminę Gołcza

Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pn. Zakup i dostawa wyposażenia do toalet i do kuchni oraz utrzymania czystości w ramach projektu Nowoczesne oddziały przedszkolne na terenie gminy Gołcza realizowanego przez gminę Gołcza. Więcej informacji tutaj...

Taneczny Piknik Europejski w Przybysławicach

W dniu 1 czerwca 2014r. w Przybysławicach odbył się Taneczny Piknik Europejski. Zorganizowany został w ramach projektu pn.: „Taneczny piknik europejski - zakup strojów regionalnych oraz organizacja imprezy plenerowej promującej lokalne dziedzictwo kulturowe połączona z kultywowaniem miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów” w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information