Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresieterminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731 ze zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami)

Czytaj więcej...

XXXIII sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 21 lutego 2017 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Gołcza. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Stanisław Makola. Tradycyjnie po uchwaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, głos zabrał Wójt Gminy Lesław Blacha informując zgromadzonych o podejmowanych działaniach w minionym okresie.

Czytaj więcej...

Kosultacje społeczne marzec 2017

Wójt Gminy Gołcza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu pod nazwą:
„Wykonanie przykrycia balonowego (pneumatycznego) wraz z wyposażeniem syntetycznego boiska sportowego „Orlik” przy szkole Podstawowej w Szreniawie oraz wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej.”

                           Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gołcza w dniu 01.03.2017 r. o godz. 9.00

Badania stanu jakości powietrza w Gołczy

Na budynku Szkoły Podstawowej w Gołczy zamontowany został pyłomierz, który pozwoli ocenić stan jakości powietrza w gminie. Urządzenie zostało wypożyczone z Krakowskiego Alarmu Smogowego. Badania wykonywane będą przez okres dwóch tygodni, a pomiary on-line już wkrótce będą dostępne na stronie internetowej urzędu.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) zwołuje się XXXIII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2017 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Apel do hodowców drobiu MRiRW

W związku z obowiązujący z rozporządzeniem MRiRW z dnia 20 grudnia 2016r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków(Dz. U z 2016 r poz 2091) Powiatowy Lekarz Weterynarii   w Miechowie   przypomina ,   aby w gospodarstwach   przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby zachować ostrożność i zapobiegliwość poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa w tym w szczególności:

Czytaj więcej...

Szkolny Klub Sportowy w Wysocicach

Szkoła Podstawowa w Wysocicach zakwalifikowała się do nowego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Szkolny Klub Sportowy”. W ramach programu dzieci w wieku 6 - 9 lat dwa razy w tygodniu biorą udział w pozalekcyjnych zajęciach tanecznych. Program przewiduje organizację i prowadzenie zajęć sportowych przez 35 tygodni w dwóch edycjach: wiosennej w okresie od 23.01.2017r. do 22.06.2017r. i jesiennej od 1.09.2017r. do 15.12.2017r.

Czytaj więcej...

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information