Zaproszenie na bezpłatny wyjazd do kina

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza zaprasza pełnoletnich czytelników na bezpłatny wyjazd do kina na ekranizację powieści "Pierwszy śnieg" Jo Nesbo. Wyjazd odbędzie się 14 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 19.00. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 12 3886044.

Czytaj więcej...

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018r.

W związku z ogólnopolską akcją szkoleń pod hasłem Wtorki z JPK pracownicy Urzędu  Skarbowego w Miechowie przeprowadzą we wszystkie wtorki listopada 2017r. bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców. Odbędą się one w siedzibie urzędu ul. Stanisławy Daneckiej 1 w Miechowie w sali konferencyjnej (pok. 6). Tematem związanym z wysyłką JPK jest zakładanie profilu zaufanego (eGo), dlatego przeprowadzone zostaną również szkolenia z tego zakresu.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Gołczy

W dniu 28 października 2017r. w remizie OSP w Trzebienicach odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Gołczy. Spotkanie otworzył prezes zarządu dh Lesław Blacha witając wszystkich uczestników, członków zarządu i gościa Komendanta PSP w Miechowie Grzegorza Kosińskiego. W czasie posiedzenia, prezes zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w mijającym roku oraz z działalności przeciwpożarowej i szkoleniowej.

Czytaj więcej...

Gołcza wysoko w XXIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin

W tegorocznej XXIII edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin - Małopolska 2017, Gmina Gołcza zajęła 2. miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej oraz wysokie 6. miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej. Podczas uroczystości podsumowania wyników, która odbyła się w Mucharzu w dniu 27 października 2017r., Wójt Gminy Lesław Blacha wraz z koordynatorem samorządowym turnieju – Markiem Machnikiem odebrali podziękowania za wkład w organizację turnieju oraz honorowe wyróżnienia

Czytaj więcej...

Asystenci Parlamentarni w Gołczy

Serdecznie zapraszamy na dyżur asystentów parlamentarnych - Posła Na Sejm RP Andrzeja Adamczyka oraz Senatora RP Marka Pęka, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Gołcza - sala obrad 8 listopada 2017 roku o godz. 9:30-11:00 (środa)

Zgłoszenie i nformacje:tel 12 257 90 32

Ostrzeżenie meteorologiczne 119 - opady śniegu

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie prognozuje wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich od 5 cm do 15 cm, w górach miejscami do 30 cm. W górach zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie obowiązuje do godz.00:00 dnia 30.10.2017

Projekt od szkolenia do zatrudnienia - Yei.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Miechowie, zaprasza do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - Yei”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W ramach miechowskiej grupy jest dostępnych 10 miejsc, rekrutacja: wrzesień-październik 2017 roku.

Szczegóły na plakacie. Zapraszamy!

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) zwołuje się XL sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 07 listopada 2017 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...