Dopłaty - oświadczenie zamiast eWniosku od 2 marca

Od 2018 roku rolników obowiązuje wniosek składany przez internet przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie. Ci, którzy gospodarują na mniejszych areałach, mogli jednak dostarczać do ARiMR papierowe, 1-stronicowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z poprzedniego roku. To ułatwienie będzie dostępne także w tym roku. Dotychczas ARiMR przyjmowała oświadczenia od 15 lutego do 14 marca. W tym roku termin ten uległ zmianie. Oświadczenie będzie można dostarczyć do placówek ARiMR od 2 marca do 15 kwietnia.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne w ramach FIO

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze zaprasza grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem dotacji na lokalne działania do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2020r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów.  29 lutego br. rozpoczyna się nabór w konkursie grantowym FIO Małopolska Lokalnie w którym można starać się o 5 tys. zł na realizację społecznych planów i marzeń na terenie województwa małopolskiego. Więcej informacji tutaj

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

W dniu 29 lutego 2020r. kończy się umowa z firmą TAMAX na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gołcza. W związku z tym, prosimy mieszkańców, aby gromadzili odpady komunalne w workach i przygotowali puste kosze, ponieważ będą one przez firmę TAMAX odbierane. O terminie ich odbioru, mieszkańcy zostaną poinformowani w możliwie najskuteczniejszy sposób tj. poprzez sołtysów, radnych, stronę internetową, facebooka, tablice ogłoszeń.

Czytaj więcej...

Gmina Gołcza przyjazna inwestorom

W dniu 20 lutego 2020 roku, Wójt Gminy Lesław Blacha odebrał wyróżnienie Krakowskiego Parku Technologicznego „Gmina przyjazna inwestorom”. W wydarzeniu udział wzięli goście honorowi Wicepremier Jarosław Gowin i Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Czytaj więcej...

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie wydał komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Czaple Wielkie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie, po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 21 lutego 2020 r. sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu publicznego Czaple Wielkie, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Czytaj więcej...

Informacja o badaniach ankietowych przeprowadzanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie w 2020 roku

Informujemy, że w 2020 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Czytaj więcej...

"Młodzież zapobiega pożarom"

W dniu 18 lutego 2020r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej. Była to już XLIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami konkursu byli Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołczy. Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I - VI oraz klas VII – VIII.

Czytaj więcej...

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Informujemy, że w terminie od 21 lutego do 20 kwietnia 2020r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha.

Czytaj więcej...