Zgoda na stosowanie nawozów od 15 lutego

Informujemy, iż rolnicy od 15 lutego mogą stosować nawozy na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawami trwałymi, uprawami wieloletnimi oraz na trwałych użytkach zielonych. Podstawą prawną do wcześniejszego stosowania nawozów są przepisy rozdziału 1.3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” tzw. programu azotanowego.

Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ-SYSTEM na terenie gminy Gołcza

Na obszarze gminy Gołcza Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi budowę strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm relacji Pogórska Wola – Tworzeń, na odcinku II: Pałecznica - Braciejówka. Na terenie naszej gminy gazociąg będzie miał długość ok. 7,17 km. Planowane zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania wybudowanego gazociągu to IV kwartał 2021r.

Czytaj więcej...

Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy z dnia 13.02.2020r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy informuje, iż w pobranej próbce wody z wodociągu Czaple Wielkie stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej dla liczby bakterii grupy coli, wynoszące 8 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100ml). Przekroczenie to wynika prawdopodobnie z wystąpienia awarii na głównej linii wodociągowej, która wystąpiła w poprzednim tygodniu.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na szkolenie Małopolskiej Izby Rolniczej

Małopolska Izba Rolnicza w Miechowie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w piątek 21.02.2020r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej w Ośrodku Zdrowia w Gołczy. Tematyka szkolenia: informacje z działalności MIR, płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2020 roku, planowane działania inwestycyjne PROW 2014-2020, ASF i bioasekuracja, ptasia grypa oraz ubój gospodarczy, prewencja i zapobieganie wypadkom, zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa i ramowa dyrektywa wodna, nowe przepisy dotyczące zdrowia roślin. Więcej informacji tutaj  

Gwiazdka dla Amelki po raz drugi

W dniu 9 lutego 2020 roku w hali sportowej w Gołczy odbył się festyn charytatywny „Gwiazdka dla Amelki” pod honorowym patronatem posłanki na Sejm RP Agnieszki Ścigaj, Wójta Gminy Gołcza Lesława Blachy, radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosława Dróżdża oraz dyrektora oddziału Sarii w Wielkanocy Leszka Heriana. Przeprowadzona została dobrowolna zbiórka pieniężna, dzięki której na leczenie i specjalistyczną rehabilitację Amelki udało się zebrać ponad 42 tys. zł.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym wiatrem

IMGW-PIB ostrzega przed silnym wiatrem o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 12:27 w dniu 10.02. do godz. 21:00 w dniu 10.02.2020r. 

 

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny. Aby otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu należy:  mieć ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować, być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), dodatkowo, jeśli ma się mniej niż 50 lat, wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę, osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

Czytaj więcej...