"Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza"

W dniu 23 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy odbyło się otwarcie VII edycji projektu "Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy.  Projekt ten stanowi kontynuację działań prowadzonych od 2008r.

Czytaj więcej...

Informacja o konkursie fotograficznym

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Piękna Ziemia Miechowska". Więcej informacji tutaj

 

Dzieje się…

Na terenie Gminy Gołcza trwa realizacja wielu inwestycji. W Czaplach Małych już wkrótce dobiegną końca prace przy przebudowie centrum wsi. W ramach zadania odnowiona została remiza OSP, wybudowane zostało boisko sportowe, trwa remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i kulturalne. W Gołczy wykonywana jest termomodernizacja budynków szkoły podstawowej i gimnazjum w Gołczy.

Czytaj więcej...

„Poznaj swój komputer” – kurs komputerowy w ramach działania Ośrodka Wsparcia w Mostku

W okresie od 05.05.2014r. do 17.06.2014r. przeprowadzony został Bezpłatny Kurs Komputerowy dla uczestników Ośrodka Wsparcia w Mostku, pod nazwą: „Poznaj swój komputer”. Kurs skierowany był dla początkujących adeptów obsługi komputera i Internetu: osób starszych, dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się dwa dni w tygodniu (poniedziałki i wtorki), w godzinach od 14.00 do 16.00 w sali komputerowej Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w Gołczy. Zajęcia prowadził informatyk z doświadczeniem pracy z seniorami - Pan Przemysław Krupa.

Czytaj więcej...

Gmina Gołcza w gronie najlepszych gmin wiejskich

Gmina Gołcza już po raz czwarty z rzędu została laureatem Rankingu Gmin i Powiatów Związku Powiatów Polskich. Za osiągnięcia dokonane w roku 2013, Gołcza zajęła 7 miejsce w kategorii najlepsza gmina wiejska. Rozdanie nagród miało miejsce podczas Kongresu Regionów w Świdnicy, który odbył się w dniach 10 - 12 czerwca 2014r. W imieniu Wójta Gminy Lesława Blachy wyróżnienie odebrali Przewodniczący Rady Andrzej Dziubka oraz Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Makola.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca kolektorów słonecznych

Informujemy, iż rozpoczęto prace projektowe w ramach realizacji inwestycji „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz pomp powietrznych ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gołcza”. Prace projektowe będą realizowane systematycznie po wcześniejszym umówieniu się z beneficjentem. Wykonawca - firma ANTINUS Sp. z o.o. prosi o zamykanie psów oraz czytelne oznakowanie numeru budynku mieszkalnego.

PROJEKTANCI NIE POBIERAJĄ OPŁAT OD BENEFICJENTÓW WSKAZANYCH PRZEZ URZĄD GMINY.

Akcja krwiodawstwa w Gołczy

W Gołczy, już po raz drugi w tym roku przeprowadzona została akcja honorowego krwiodawstwa. Krew oddało 7 osób na 9 zgłoszonych, dzięki czemu uzyskano 3.150 ml krwi tj. 7 pełnych jednostek krwi. Akcja została przeprowadzona w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy. Jej inicjatorem był Zarząd Gminny Związku OSP RP.

Czytaj więcej...