Sam możesz wskazać perłę architektury na terenie Gminy Gołcza

Uważasz, że na terenie Gminy Gołcza można odnaleźć jedne z najciekawszych zabytków polskiej architektury? Jeśli tak, to zapewne warto wskazać je turystom. Dzięki platformie sprinet.pl, na której obecnie prowadzony jest ogólnopolski projekt pod nazwą: „Szlakiem Zabytków Ciekawej Architektury”, każdy z internautów może zgłosić zabytkowy pałac, zamek lub inną perłę architektury polskiej. Jak informuje nas organizator akcji, na autorów najciekawszych wpisów i komentarzy czekają nagrody.

Czytaj więcej...

Będą zadawać pytania, nie tylko rolnikom – badania ankietowe GUS w Krakowie

Kogo tym razem poproszą o udzielenie informacji? Sprawne przeprowadzenie badań statystycznych przez pracowników Głównego Urzędu Statystycznego w Krakowie, które zaplanowano w bieżącym roku, ma pozwolić na uzyskanie rzetelnych i kompletnych wyników. Jak zawsze przy tego rodzaju badaniach ankietowych niezwykle istotne jest, aby odpowiedzi, jakich udzielą respondenci, były zgodne ze stanem faktycznym.

Czytaj więcej...

Zagłosujesz na „Najlepszą Gospodynię" i „Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich"?

KGW z Wysocic oraz KGW z Chobędzy to dwie nasze reprezentacje biorące udział w tegorocznej edycji plebiscytu na "Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich", którego organizatorem jest „Dziennik Polski". W drugim, odbywającym się równolegle głosowaniu, którego stawką jest miano "Najlepszej Gospodyni”, bierze udział Pani Elżbieta Latała z KGW w Kamienicy. Zapewne mieszkańców Gminy Gołcza, zainteresowanych udziałem w tych plebiscytach, nie trzeba dodatkowo motywować do oddawania głosów właśnie na naszych reprezentantów.

Czytaj więcej...

Wybiorą Najstrojniejszą Palmę Wielkanocną

Już po raz kolejny Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza organizuje konkurs na „Najstrojniejszą Palmę Wielkanocną. Konkurs adresowany jest do mieszkańców naszej gminy, a konkretnie do grup, bowiem oceniane będą wyłącznie prace zespołowe. Palmy należy przekazać organizatorowi wydarzenia do poniedziałku 23 marca 2015 roku. Ich publiczna prezentacja będzie miała miejsce w Niedzielę Palmową podczas otwarcia pokonkursowej wystawy (połączonej z wręczeniem nagród) oraz przemarszu z palmami do kościoła parafialnego w Gołczy.

Czytaj więcej...

Owocne obrady V. sesji Rady Gminy Gołcza

Wręczenie listów gratulacyjnych nowym sołtysom oraz podziękowań tym, którzy ustąpili z wcześniej zajmowanego stanowiska, było jednym z najważniejszych punktów obrad V. Sesji Rady Gminy Gołcza, zwołanej w czwartek 26 lutego 2015 roku. Sesja ta miała szczególny charakter z jeszcze co najmniej jednego powodu – radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20. sołectw gminy Gołcza, nad którym żmudne prace prowadzone były od czterech lat.

Czytaj więcej...

Szkolono w zakresie użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków

W miniony wtorek, tj. 24 lutego 2015 roku, w Urzędzie Gminy Gołcza przeprowadzono szkolenie dotyczące zagadnień wynikających z bieżącej obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków – dokładnie takich, jakie mieszkańcy naszej gminy zamontowali na swoich posesjach w momencie realizacji projektu pod nazwą: „Przydomowe oczyszczalnie ścieków SOTRALENTZ typ SL-BIO”. Inicjatorem szkolenia był Kierownik ZGK Gołcza Rafał Michalski.

Czytaj więcej...

Tablety w naszej bibliotece

Biblioteka w Gołczy wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt w postaci tabletów. Otrzyma je, bowiem wniosek złożony przez BiOAK w konkursie "Tablety w Twojej bibliotece" został oceniony pozytywnie. Tym samym nasza biblioteka znalazła się w gronie szczęśliwych finalistów, którzy otrzymają po trzy takie mobilne urządzenia.

Czytaj więcej...