LIV sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu wczorajszym odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Gołcza w tej kadencji. Jednym z ważniejszych tematów obrad były podatki i opłaty lokalne na 2015 rok. Jednogłośnie zdecydowano o pozostawieniu stawek na tym samym poziomie, co w roku 2014. Podjęto stosowne uchwały, w tym również o obniżeniu średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 51 zł za 1 dt. 

Czytaj więcej...

Informacja

Komitet wyborczy, który zgłosił kandydatów do Rady Gminy Gołcza oraz kandydata na Wójta Gminy rozpowszechnia nieprawidłowe informacje, które w znaczący sposób podważają wiarygodność i stabilność finansową gminy. Odzwierciedleniem faktu, iż podawane informacje są nieprawidłowe świadczą przeprosiny i sprostowanie zamieszczone przez Komitet Wyborczy Gmina Gołcza Razem (link: http://www.gminagolczarazem.pl/uncategorized/przeprosiny/, http://www.gminagolczarazem.pl/uncategorized/sprostowanie/

Urząd Gminy w Gołczy oznajmia, iż obecna sytuacja finansowa gminy jest dobra i w żaden sposób nie jest zagrożona realizacja podstawowych zadań gminy.

Kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gmina Gołcza dążąc do poprawy jakości życia mieszkańców oraz spełniając ich oczekiwania pozyskała kolejne środki finansowe na budowę 62 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wynosi 627 763 zł. Wartość kosztorysowa zadania to 1 029 532 zł. Realizacja inwestycji planowana jest na przełomie 2014 i 2015 roku.

Zaproszenie na obchody 11 listopada

Wójt Gminy Gołcza i Przewodniczący Rady Gminy zapraszają na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2014 roku w Gołczy. W programie m.in. koncert Sylwii Grzeszczak oraz pokaz laserowy.

Koncert odbędzie się na boisku sportowym przy hali sportowej oraz Szkole Podstawowej i Gminazjum w Gołczy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 20 SOŁECTW GMINY GOŁCZA: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie/zawiadomienie o przebudowie lini WN110kV

Wójt gminy Gołcza zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 29 października 2014r. , postępowania oznak:RGK.6220.8.2014, odstępującego od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego "Przebudowie istniejącej napowietrznej lini WN 100kV Stomil Wolbrom-Miechów" której inwestorem jest TAURON. 

Czytaj więcej...

Grażyna Łobaszewska w Miechowie

9 listopada 2014r. w Miechowie wystąpi Grażyna Łobaszewska (cena biletu: 35 zł). Część dochodu ze sprzedaży biletów zostanie przekazana na Hospicjum im. bł. S. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie.

 

Czytaj więcej...