Sprawdź stan powietrza w gminie Gołcza

Wypożyczony przez Krakowski Alarm Smogowy pyłomierz pozwalał monitorować stan pyłu zawieszonego w Gołczy, w czasie rzeczywistym. Wyniki dostępne są na stronie www.powietrze.golcza.pl.

pyłomierz 1

Od 14 marca można również na bieżąco obserwować stan jakości powietrza dzięki pozyskanemu przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Gołcza pyłomierzowi Looko2.  Został on zamontowany na budynku Urzędu Gminy i pozwoli również monitorować zanieczyszczenie powietrza w czasie rzeczywistym. Wyniki dostępne są na mapie czujników pod adresem http://looko2.com/heatmap.php

20170313 142457

Ze zgromadzonych dotąd danych jasno wynika, że najgorszy stan jakości powietrza występuje w godzinach wieczornych, w porze rozpalania pieców w domach. Największe przekroczenie norm miało miejsce 3 marca, gdy normy stężenia pyły PM10 były w Gołczy przekroczone 6-krotnie.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom o bezwzględnym zakazie spalania odpadów piecach. Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi grzywną do 5000zł, a nawet karze aresztu.

Pamiętajmy- paląc odpadami szkodzimy przede wszystkim sobie, swoim rodzinom i sąsiadom. 

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information