Sprawdź stan powietrza w gminie Gołcza

Wypożyczony przez Krakowski Alarm Smogowy pyłomierz pozwalał monitorować stan pyłu zawieszonego w Gołczy, w czasie rzeczywistym. Wyniki dostępne są na stronie www.powietrze.golcza.pl.

pyłomierz 1

Od 14 marca można również na bieżąco obserwować stan jakości powietrza dzięki pozyskanemu przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Gołcza pyłomierzowi Looko2.  Został on zamontowany na budynku Urzędu Gminy i pozwoli również monitorować zanieczyszczenie powietrza w czasie rzeczywistym. Wyniki dostępne są na mapie czujników pod adresem http://looko2.com/heatmap.php

20170313 142457

Ze zgromadzonych dotąd danych jasno wynika, że najgorszy stan jakości powietrza występuje w godzinach wieczornych, w porze rozpalania pieców w domach. Największe przekroczenie norm miało miejsce 3 marca, gdy normy stężenia pyły PM10 były w Gołczy przekroczone 6-krotnie.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom o bezwzględnym zakazie spalania odpadów piecach. Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi grzywną do 5000zł, a nawet karze aresztu.

Pamiętajmy- paląc odpadami szkodzimy przede wszystkim sobie, swoim rodzinom i sąsiadom.