Panele fotowoltaiczne jak? co? za ile?

 

Ilość energii, którą wytworzą panele fotowoltaiczne, zależy głównie od ilości promieniowania słonecznego. Moduły fotowoltaiczne produkują energię elektryczną bez względu na porę roku. Produkują energię nawet w przypadku zachmurzenia – ilość produkowanej energii jest odpowiednio mniejsza.Wartość tą przedstawia się w kilowatogodzinach na metr kwadratowy (kWh/m²). W danym miesiącu, średnio na m² powierzchni, dziennie dociera promieniowanie słoneczne o energii: 

ile pradu dociera pv

Czy możemy odsprzedawać energię elektryczną?

W obecnym ustawodastwie jedynie przedsiębiorstwa mogą sprzedawać nadwyżki prądu. Klienci indywidualni nie mogą odsprzedawać energii do sieci, a jedynie bilansować co pół roku energię oddaną do sieci z energią pobraną. System ten nazywa się netmetering i polega na odbieraniu (80% przesłanej energii elektrycznej w przypadku instalacji do 10kWp i 70% w przypadku większych instalacji) energii z dodatniego bilansu energetycznego.  W ustawie czytamy m.in., że „rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym".

Czy fotowoltaiką można podgrzać c.w.u albo ogrzać dom?

Panele fotowoltaiczną mają duże szersze zastosowanie niż kolektory słoneczne. Dzięki nim można podgrzać ciepłą wodę użytkową kupując odpowiedni zestaw. Olbrzymią zaletą podgrzewania wody w ten sposób jest fakt, iż straty przesyłowe są nieporównywalnie mniejsze, tu przewodnikiem jest przewód elektryczny a ciepło oddaje grzałka zamontowana w bojlerze. Montażu można dokonać na istniejącym bojlerze wystarczy zamontować grzałkę. 
Niestety w naszych warunkach klimatycznych ogrzanie całego domu fotowoltaiką jest ekonomiczne bezsadne. Najzimniej mamy w miesiącach, w których słońce jest najkrócej na niebie, dlatego odradza się prób całkowitego przejścia z ogrzewania np. gazem czy węglem na prąd. Oczywiście dogrzewanie pokoju farelkami, które działają na prąd z PV nie stanowi problemu. 

Gdzie warto montować panele- na dachu czy na ziemi?


Jeśli to możliwe, to należy umieścić instalację w niezacienionych miejscach na dachu, lub wybrać opcję instalacji naziemnej. Tego rodzaju rozwiązanie ma plusy jak i minusy. Do plusów należą dobór odpowiedniego kąta nachylenia instalacji jak i jej kierunek, a do minusów 23% podatek VAT, a nie tak jak w przypadku budynków mieszkalnych 8% VAT, sama cena instalacji naziemnej jest nieco wyższa od tej nadachowej oraz trzeba pamiętać o odpowiedniej powierzchni wolnego terenu.

 

Jakie rodzaje paneli fotowoltaicznych są dostępne na rynku? 

Panele możemy podzielić ze względu na materiał z jakich są wykonane oraz ze względu na możliwość autonomicznej (bez dostępu do sieci) pracy urządzeń.

Ze względu na budowę panele dzielimy na:

1. polikrystaliczne (multikrystaliczne) – zbudowane z ogniw składających się z wielu kryształów krzemu, których niejednorodna powierzchnia przypomina szron. Choć ich wydajność (14%-16%) jest niższa od paneli monokrystalicznych, są one bardziej rozpowszechnione. Jest to związane z mniej złożonym procesem produkcyjnym i ceną. 

przykład zastosowania paneli polikrystalicznych.jpg

2. monokrystaliczne – składające się z ogniw tworzonych z jednorodnego kryształu krzemu o uporządkowanej budowie wewnętrznej. Podstawą do ich tworzenia są cięte na warstwy odpowiedniej wielkości bloki krzemu, których grubość wynosi około 0,3 mm. Ogniwa monokrystaliczne osiągają najwyższy poziom żywotności oraz sprawności (15-19%).

przykładowa instalacja z wykorzystaniem paneli monokrystalicznych.jpg.jpg

 

3. amorficzne (ogniwa cienkowarstwowe; thin-film) o innej strukturze krzemu, co stwarza możliwości oszczędzania na surowcu. Gruba na jedynie 2 mikrony warstwa krzemu osadzana jest na powierzchni innego materiału, takiego jak np. szkło. Nie można tu wyróżnić pojedynczych ogniw. Moduły te najczęściej spotykane są w małych urządzeniach, aczkolwiek wykorzystywane są również w dużych systemach do zasilania domów. Ich sprawność osiąga poziom około 9-14%.

Podstawowe różnice pomiędzy panelami:

Ogniwa polikrystaliczne wykonane są z wykrystalizowanego krzemu. Wizualnie posiadają najczęściej niebieski kolor i wyraźnie zarysowane kryształy krzemu.

Panele monokrystaliczne o wiele lepiej radzą sobie w dni słoneczne, podczas gdy polikrystaliczne mogą osiągać wyższą efektywność w warunkach zachmurzenia. 

Moduły amorficzne charakteryzują się niższą ceną od modułów mono- i multikrystalicznych. Pracują w szerszym zakresie widma i nie reagują tak gwałtownym spadkiem sprawności na wzrost temperatury ogniwa. Są także mniej wrażliwe na częściowe zacienienie. 

 

Ze względu na obecność przyłącza do sieci instalacje dzielimy na:

I. on- grid- nadwyżka/niedobór energii są bilansowane poprzez połączenie z zewnętrzną siecią elektryczną.  

Jest to najczęściej spotykany system z racji prostoty wykonania. W jego skład wchodzą panele fotowoltaiczne oraz licznik energii.  Wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne energia, w zależności od sposobu podłączenia, jest dostarczana w całości do sieci, lub oddawane są tylko nadwyżki. 

System zawiera:

1. panele PV umieszczone na dachu, które przetwarzają światło słoneczne w prąd elektryczny bez emisji hałasu czy szkodliwych substancji,

2. inwertery, które zmieniają prąd stały, wytworzony przez panele, na prąd zmienny,

3. dwukierunkowy licznik energii, który pozwala rozróżnić, czy odbierany prąd pochodzi z instalacji PV czy z sieci publicznej.

 

II. off-grid -  system zwany również systemem wyspowym lub samodzielnym. Jest to system niepodłączony do sieci. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna jest magazynowana w akumulatorach.  Rozwiązanie to świetnie sprawdza się w odizolowanych regionach lub tam, gdzie podłączenie do sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie, mało wydajne, niestabilne lub wręcz niemożliwe.  W skład systemu wchodzą:

1. panele PV umieszczone na dachu, które przetwarzają światło słoneczne w prąd elektryczny,

2. inwertery, które zmieniają prąd stały, wytworzony przez panele, na prąd zmienny,

3. akumulatory, które magazynują przetworzoną energię.  

Systemy tego typu mają szerokie zastosowanie w infrastrukturze drogowej (lampy uliczne, znaki drogowe, itp.).

 

III. Możliwe jest także stworzenie systemu mieszanego, który może pełnić funkcje zasilania awaryjnego lub dodatkowego źródła zasilania w przypadku zbyt małej mocy dostarczonej z sieci lub generatora.

 

Czy w przypadku awarii zasilania w zakładzie energetycznym, będę miał energię elektryczną w domu?

Instalacja fotowoltaiczna generuje prąd w dzień. O ile będą spełnione te warunki oraz będziemy mieli zainstalowane akumulatory/banki energii (off-grid), energia elektryczna będzie mogła być zużywana pomimo awarii.Największym problem z systemami off-grid zapewniającymi samowystarczalne użytkowanie urządzeń elektrycznych w domu (np. podczas czasowego wyłączenia prądu w sieci) jest cena takich zestawów z akumulatorami.  

CENA INSTALACJI O TEJ SAMEJ MOCY Z AKUMULATORAMI MOŻE BYĆ NAWET DWUKROTNIE WYŻSZA. 

 

Jeśli mają Państwo dalsze pytania zapraszam do kontaktu z Ekodoradcą :)

 

Przypominam o obowiązku złożenia deklaracji dla osób, które ubiegają się o dotację na odnawialne źródła energii (kolektory lub fotowoltaika).