Sadzenie drzew w gminie Gołcza

Na początku maja, dzięki wsparciu Nadleśnictwa Miechów, otrzymaliśmy bezpłatnie 30 sadzonek klona jawora. Niestety, z powodu złych warunków atmosferycznych nie zorganizowano atrakcji związanych z sadzeniem drzewek. Część sadzonek zostało rozdane sołtysom, a część wspólnie z p. Dyrektor Agnieszką Goldą oraz uczniami posadziliśmy wokół Szkoły Podstawowej w Szreniawie.  Jedno drzewko zasadziliśmy przed budynkiem Urzędu Gminy w Gołczy. 
Ekodoradca planuje kolejne akcje wspólnego sadzenia drzew już jesienią tego roku! 

jawor gmina

 

szreniawa drzewka

sadzenie drzewek2