Prezentacje w Przedszkolach

W dniu 12.10.2018r. w oddziałach przedszkolnych w Wysocicach, Szreniawie i Gołczy odbyły się prezentacje otrzymanych OCZYSZCZACZY POWIETRZA. Darczyńcą urządzeń jest Marszałek Województwa Małopolskiego i jest to jedno z wielu działań mających na celu poprawę jakości powietrza w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. W jego imieniu oczyszczacze przekazał wójt Lesław Blacha wraz z dyrektorem ZEAS Krystyną Marczewską w obecności dyrektorów szkół: Agnieszki Golda, Zdzisławy Kyć i Marka Machnika. Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej przeprowadził gminny Ekdoradca. Dzieci uczestniczyły czynnie w zajęciach dotyczących czystego i zanieczyszczonego powietrza, pochodzenia dymu oraz zasadności działania oczyszczacza powietrza znajdującego się w sali przedszkolnej.