Dzisiaj: 19 Kwiecień 2019    |    Imieniny: Adolf, Leon, Tymon
 • Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego
  Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego

  W dniu 18 lutego 2019r. rodzina państwa Koniecznych miała okazję gościć w swoim domu Premiera Mateusza Morawieckiego. >>czytaj więcej>>

 • Gmina Gołcza w pierwszej dziesiątce
  Gmina Gołcza w pierwszej dziesiątce

  Gmina Gołcza od dziewięciu lat utrzymuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych i najbardziej rozwojowych samorządów w Polsce według Ogólnopolskiego Rankingu >>czytaj więcej>>

 • Gala finałowa konkursu „Wójt Roku 2018”
  Gala finałowa konkursu „Wójt Roku 2018”

  W dniu 6 kwietnia 2019 roku Wójt Gminy Lesław Blacha uczestniczył w uroczystej gali finałowej ogólnopolskiego konkursu „Wójt Roku 2018”, która odbyła się w siedzibie TVP w Warszawie. >>czytaj więcej>>

Zyczenia2019

Program rodzina 500 + dla mieszkańców Gminy Gołcza

Świadczenie wychowawcze 500+ - okres świadczeniowy 2018/2019

   Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zasada przyznawania świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2018/2019 rozpoczynający się od października 2018r. nie ulega zmianie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia.

Świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie jest uzależnione od dochodu.

Świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od dochodu rodziny, który w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 800 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne ww. dochód nie może przekroczyć kwoty 1 200zł.

Na okres świadczeniowy 2018/2019 rokiem bazowym do wyliczenia dochodu jest rok 2017 z uwzględnieniem dochodu utraconego bądź uzyskanego oraz dochodu nieopodatkowanego np. dochód z gospodarstwa rolnego, zasiłki chorobowe KRUS, stypendia, alimenty i inne wymienione w ustawie.

Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego jest złożenie wniosku.

Wnioski na okres świadczeniowy 2018/2019 osób zamieszkujących na terenie gminy Gołcza będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy w terminie od:

- 1 lipca w formie elektronicznej,

- 1 sierpnia w formie papierowej.

 Wzory dokumentów do pobrania - więcej...

Świadczenie wychowawcze 500+ - okres świadczeniowy 2017/2018

   Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zasada przyznawania świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 tj. od października 2017r., w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, nie ulega zmianie. Rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Świadczenie na pierwsze dziecko będzie uzależnione od przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny, który w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne w/w dochód nie może przekroczyć 1200 zł netto.

W okresie świadczeniowym 2017/2018 pod uwagę brane będą dochody netto osiągnięte za rok 2016 z uwzględnieniem dochodu utraconego bądź uzyskanego oraz dochodów nieopodatkowanych np. dochód z gospodarstwa rolnego, zasiłki chorobowe KRUS, stypendia, alimenty i inne wymienione w ustawie.

Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego jest złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy.

WNIOSKI NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018 BĘDĄ PRZYJNOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2017R.

Uchwalona przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017r. ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin wprowadza kilka istotnych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:

 1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko
 2. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzysku dochodu.
 3. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 4. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę.
 5. Nowe formularze wniosków.

Wniosek - pobierz

Oświadczenie o dochodach - pobierz

 

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej:
poniedziałek (od godz. 8.00 do 16.00)
wtorek - piątek (od godz. 7.30 do 15.30)

Kontakt:
tel.: (12) 388 64 11

Jednocześnie informujemy, iż w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, pod numerem: (12) 392 15 83 została uruchomiona infolinia dla rodziców i opiekunów, czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00.