zaproszenie do ankiety

Pomoc żywnościowa wydawanie paczek 17-21 maj 2021r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że w dniach od 17 do 21 maj 2021r będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020r współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej...

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gołczy

Aby umożliwić mieszkańcom ekologiczne pozbywanie się odpadów, w Gołczy, przy drodze powiatowej w kierunku Rzeżuśni, wybudowany zostanie nowoczesny i funkcjonalny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK. Na ten cel nasza gmina pozyskała 600 tys. zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Czytaj więcej...

XXIII sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej sesji, Rada Gminy dokonała zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Podjęta została uchwała w sprawie zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy. Zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy, po uprzednim przedstawieniu go przez dyrektora Mirosława Dróżdża.

Czytaj więcej...

Umowa na modernizację dróg dojazdowych do pól

Na terenie gminy Gołcza zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe do pól położone w Makowie, Kamienicy, Ulinie Wielkiej i Przybysławicach. W ubiegłym tygodniu, Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowę na remont dróg z Firmą Usługowo – Handlową „NOWAK” Ryszard Nowak.

Czytaj więcej...

Informacja o wypłacie zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - osobom, które zadeklarowały odbiór w gotówce - będzie wypłacany w Krakowskim Banku Spółdzielczym - oddział w Gołczy od dnia 30 kwietnia do dnia 12 maja 2021r. 

Przełączenie numeru alarmowego 998 na nr 112

Informujemy, że od dnia 27 kwietnia 2021 r. wszystkie połączenia na numer 998, wykonywane z terenu powiatu miechowskiego są automatycznie przekierowane na nr 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego Województwa Małopolskiego. Numer alarmowy 998 w dalszym ciągu będzie funkcjonował, ale po jego wybraniu połączymy się nie z dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej (jak dotychczas), a z operatorem numeru alarmowego CPR-u.

Czytaj więcej...

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie Łap skilla!

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w unijnym projekcie Łap skilla! Projekt adresowany jest do osób, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 25 roku życia i są osobami pracującymi z niskimi dochodami. Uczestnicy projektu otrzymają możliwość dofinansowania szkoleń i kursów nawet do 7 545 PLN oraz wsparcie doradcy zawodowego w projektowaniu kariery zawodowej.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami) zwołuje się XXIII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...