Informacja o wypłacie zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będzie wypłacany w kasie tut. urzędu od 25 do 29 października 2021r.

 

Otwarcie skweru imienia Stanisława Makoli w Wysocicach

W dniu wczorajszym uroczyście otwarto skwer imienia Stanisława Makoli w Wysocicach. Symbolicznego przecięcia wstęgi umieszczonej na tablicy pamiątkowej dokonała żona ś.p. Przewodniczącego Rady Gminy, Pani Maria Makola wraz z obecną Przewodniczącą Rady Moniką Mrówką. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Wójt Gminy Lesław Blacha, Sekretarz Gminy Maryla Stasiek - Mentel, Skarbnik Gminy Romana Nowak, Radni Rady Gminy, a także najbliższa rodzina śp. Stanisława Makoli, mieszkańcy Wysocic wraz z sołtyską Joanną Pawlik, przedstawiciele koła gospodyń wiejskich oraz ochotniczej straży pożarnej. 

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zmianami) zwołuje się XXVII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 29 października 2021 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Informacja o zezwoleniach kategorii I na przejazd pojazdów nienormatywnych

Przypominamy, iż z dniem 13.03.2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym (ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych z dnia 18.12.2020 r., Dz. U. z 2021 r. poz. 54), na mocy której gminy przestają wydawać zezwolenia kategorii - I na przejazd pojazdów nienormatywnych. Na tej podstawie Wójt Gminy Gołcza od dnia 13.03.2021 r. nie wydaje zezwoleń i wypisów na przejazd pojazdów nienormatywnych po gminnych drogach publicznych.

Wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

W dniu 18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Czytaj więcej...

Mobilne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Swoje pomysły skonsultować będzie można podczas tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się już 18 października br. w godz. 12:00 – 14:30 w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w  Gołczy.

Czytaj więcej...

Kurs e-learningowy dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia, rozlosowanych zostanie 100 hulajnóg.

Czytaj więcej...

Informacja o szczepieniach 3. dawką przeciwko COVID-19

Minister Zdrowia informuje, iż mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, rozpoczął się proces wystawiania skierowań do rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 dawką przypominającą. Przypominająca, trzecia dawka szczepienia przeciw COVID-19 zalecana jest seniorom, medykom i osobom z niską odpornością. 

Czytaj więcej...