Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609) zwołuje się III sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Czytaj więcej...

Informacja o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczych

Informujemy, iż w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024r. wyborcy będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych. Transport odbędzie się według poniższego rozkładu jazdy.

Rozkład jazdy w dniu 09.06.2024r. pobierz

Gminno - Parafialny Dzień Dziecka w Przybysławicach

W dniu 1 czerwca na boisku sportowym w Przybysławicach odbył się Gminno – Parafialny Dzień Dziecka. Na zaproszenie Wójta Gminy Gołcza Lesława Blachy oraz duszpasterzy parafii Szreniawa – proboszcza ks. Józefa Barana oraz ks. Michała Goguły przybyły dzieci, aby wspólnie bawić się i świętować. Przygotowane zostały liczne atrakcje takie jak: dmuchane zamki i zjeżdżalnie, basen z kulami wodnymi, malowanie twarzy, gry i zabawy sportowe, zabawa z animatorami, konkursy i loterie z nagrodami, mała gastronomia.

Czytaj więcej...

Informacja o pracy PSZOK

Informujemy, że w sobotę 1 czerwca 2024r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gołczy będzie czynny do godz. 12:00. Za utrudnienia przepraszamy!

 

Informacja o pomocy dla rolników

Informujemy, iż do 5 czerwca 2024 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowane są wnioski o pomoc krajową dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych. O pomoc może ubiegać się rolnik, który pomiędzy 1 stycznia 2024 r., a 31 maja 2024 r. sprzedał pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż lub podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez nie produkcją zwierzęcą.

Czytaj więcej...

II sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas II sesji Rady Gminy Gołcza w dniu 21 maja 2024r. dokonano wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalono składy osobowe Komisji. Podjęto uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych, wynagrodzenia wójta, zmiany w statucie SP ZOZ w Gołczy, zmiany w budżecie gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Czytaj więcej...

„Edukacja z wojskiem”

21 maja uczniowie z klas 7 A i 7 B Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy mieli możliwość uczestnictwa w pilotażowym programie „Edukacja z wojskiem”. Jest to program edukacyjno-obronny, przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega on na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Czytaj więcej...

Biblioteka - miejsce na czasie

W okresie 8 - 15 maja 2024r. trwał XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W tym czasie w gołczańskiej bibliotece zorganizowano różnorodne wydarzenia i aktywności, które skupiały się na promocji czytelnictwa, kreatywności oraz integracji społecznej. Poniżej krótkie podsumowanie wydarzeń:

Czytaj więcej...