Trening systemu wykrywania i alarmowania

Informujemy, że zgodnie z decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania. Włączenie syren w ramach treningu będzie jednocześnie upamiętnieniem 77. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Czytaj więcej...

Nowe drogi dojazdowe do pól gotowe przed żniwami

Aby ułatwić pracę rolnikom, nasza gmina jeszcze przed żniwami wykonała modernizację trzech odcinków dróg dojazdowych do pól: Maków – Kamienica oraz w Ulinie Wielkiej i Przybysławicach. Przebudowano łącznie blisko 3,4 km dróg. Inwestycja kosztowała 433 072,48 zł, z czego 50% pozyskano z budżetu województwa małopolskiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Czytaj więcej...

Informacja o naborze uczestników na wyjazd studyjny na Pomorze Zachodnie

Małopolska Izba Rolnicza prowadzi nabór na 5 - dniowy wyjazd studyjny na Pomorze Zachodnie w ramach projektu „Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych”.
Celem wyjazdu jest usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy rolnikami z Południa, a rolnikami z Północy Polski oraz dążenie do zatrzymania tendencji spadkowej ilości gospodarstw ekologicznych.

Czytaj więcej...

Bezpieczna praca sezonowa z EURES

Sieć EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Kampania będzie trwała od lipca do października 2021 r. Każdego roku do 850 tys. obywateli Unii Europejskiej podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw. Tymczasowy charakter ich pracy, powoduje, że są bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy. Pandemia COVID-19 pogorszyła sytuację i warunki pracowników sezonowych i naraziła ich na zwiększone ryzyko dla zdrowia.

Czytaj więcej...

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że w okresie od 1 do 31 sierpnia 2021 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie (oryginały do wglądu), dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021r. do 31 lipca 2021r.

Czytaj więcej...

Kolejna nagroda dla Wójta Gminy Gołcza

Wójt Gminy Gołcza uhonorowany został kolejnym tytułem, tym razem „Osobowość Roku 2020”. Wyróżnienie przyznane zostało w kategorii Polityka, Samorządność i Społeczność Lokalna w powiecie miechowskim. Jak co roku, o przyznaniu tytułu zadecydowało głosowanie Czytelników Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej. Celem plebiscytu było uhonorowanie osób, którzy podejmowali działania na rzecz lokalnej społeczności.

Czytaj więcej...

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy, uprzejmie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak KR.RZT.70.219.2021 z 9 lipca 2021r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołcza na okres 3 lat.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wystąpieniem burz z gradem od godz. 12.00 dnia 16.07.2021r. do godz. 24.00 dnia 16.07.2021, wiatr w porywach do 80km/h.

Czytaj więcej...