Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów, którzy zadeklarowali zwrot akcyzy w formie wypłaty gotówkowej w kasie urzędu

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) prosimy o wskazanie numeru rachunku bankowego, na który będzie przekazana kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Jeśli producent rolny składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zadeklarował wypłatę zwrotu podatku w gotówce informujemy, iż z uwagi na wprowadzony stan epidemii kasa Urzędu Gminy jest nieczynna do odwołania, a do dnia dzisiejszego była możliwość pobrania w tutejszym banku należnego zwrotu.

W związku z obecną sytuacją oraz terminem zwrotu podatku akcyzowego proszę o wypełnienie załączonego formularza: Wniosek o przekazanie zwrotu akcyzy na rachunek bankowy i przesłanie go do siedziby Urzędu Gminy w Gołczy w terminie 3 dni od dnia dzisiejszego (t.j. do czwartku – 14 maja 2020 roku).

W przypadku nie złożenia ww. wniosku zwrot podatku nastąpi w drodze przekazu pocztowego na koszt wnioskodawcy.