Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w Chobędzy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowę na remont drogi gminnej o długości 965 m w Chobędzy relacji Maków – Kamienica – Chobędza. Wykonawcą zadania będzie Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych „WALKOR”. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie nowej podbudowy, położenie nawierzchni asfaltowej, budowę chodnika, kanalizacji deszczowej, wykonanie rowów i przepustów oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Wartość zadania to 867 688,74 zł, z czego około 60% stanowi dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.