Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
  • Dowód osobisty (do wglądu).
  • Odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa, w przypadku cudzoziemca – dodatkowo urzędowe tłumaczenie na język polski.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

  • 39 zł - od decyzji

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca.

Sprawy szczególnie skomplikowane 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:

Zainteresowana osoba składa podanie wraz z wymaganymi dokumentami. Po analizie złożonych dokumentów zostaje wydana stosowna decyzja, na podstawie której zostaje uzupełniony akt.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz