Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

W związku z realizacją projektu: „Taneczny Piknik Europejski - zakup strojów regionalnych oraz organizacja imprezy plenerowej promującej lokalne dziedzictwo kulturowe połączona z kultywowaniem miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów” w Szkole Podstawowej w Gołczy im Jana Pawła II odbył się międzyszkolny konkursu wiedzy o Unii Europejskiej. W konkursie wzięło udział 12 półfinalistów wyłonionych w konkursach szkolnych z klas V i VI szkół podstawowych w Gołczy, Szreniawie i Wysocicach.

Jury w składzie: przewodnicząca - dyrektor SP w Gołczy Zdzisława Kyć, członkowie: dyrektor SP w Szreniawie Agnieszka Szarek, dyrektor SP w Wysocicach Marek Machnik po zapoznaniu się z pracami-testami i ocenie zgodności z regulaminem postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce - Monika Bednarska SP Wysocice

               - Marcin Gurdziel SP Gołcza

II miejsce - Bartłomiej Bajołek SP Wysocice

               - Rafał Zioło SP Szreniawa

III miejsce - Martyna Pacia SP Gołcza

                - Ewelina Kowalska SP Wysocice.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Nagrody zostaną wręczone podczas imprezy plenerowej pn. „Taneczny Piknik Europejski...", która odbędzie się w dniu 1 czerwca 2014r.

 

logo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007 -2013

Realizacja operacji: „Taneczny piknik europejski - zakup strojów regionalnych oraz organizacja imprezy plenerowej promującej lokalne dziedzictwo kulturowe połączona z kultywowaniem miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów.”