Plakat zawody

Informacja o sposobie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy prosi, aby wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022, które można składać w formie papierowej od dnia 01.04.2021r. wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku urzędu (od strony poczty).

Druki wniosków można pobrać z przedsionka wejścia do urzędu (drzwi obok poczty) lub ze strony internetowej Urzędu Gminy w Gołczy z zakładki „Program Rodzina 500+ dla mieszkańców Gminy Gołcza” albo tutaj

Nadal można składać wnioski w formie elektronicznej poprzez: bankowość elektroniczną, PUE ZUS lub stronę empatia.mrips.gov.pl

Informacje dotyczące wypełniania wniosku można uzyskać pod nr tel. 12 388 64 11.