Agata Wójcik wybrana na radną Rady Gminy Gołcza

W niedzielę 13 czerwca 2021 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Gołcza w okręgu wyborczym nr 13 obejmującym sołectwa: Wysocice i Laski Dworskie. W wyborach udział wzięło 119 osób tj. 27,61% uprawnionych do głosowania. Głosów ważnych oddano 118, z czego 81 uzyskała Wójcik Agata z listy nr 1 Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Obywatelski dla Gminy Gołcza, a 37 głosów Bałazy Grzegorz z listy nr 2 Komitetu Wyborczego Wyborców Jedność.

Radną została wybrana Wójcik Agata. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w wypełnianiu mandatu!