Rejestracja produkcji pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie w związku z art.73, art.61 i art.63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.2021 ze zm.), przypomina o obowiązku rejestracji w Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Miechowie podmiotów i gospodarstw z powiatu miechowskiego prowadzących produkcję pierwotną taką jak: uprawa zbóż, warzyw, owoców lub prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego (zboża, warzywa, owoce, zioła, grzyby uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw producentów produkcji pierwotnej).

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Miechowie w zakładce dokumenty i wnioski (link: https://www.gov.pl/web/psse-miechow/materialy-do-pobrania) pod nazwą: Wniosek o wpis do rejestru wzór.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie pobierz