zmiany 09 12 2021

 

Uroczyste przekazanie remizy OSP w Chobędzy

W niedzielę 11 lipca 2021 r. w Chobędzy odbyło się uroczyste przekazanie wyremontowanego budynku remizy OSP. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie st. kpt. Mariusz Idzik, Wicestarosta Powiatu Miechowskiego Paweł Osikowski, radna Rady Miasta Krakowa Anna Barbara Prokop-Staszecka, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza Monika Mrówka, radny Rady Powiatu Miechowskiego Jerzy Pułka, oraz radni Rady Gminy Gołcza. W uroczystości udział wzięły jednostki OSP z terenu gminy, Orkiestra Dęta "Czapelanka" oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Gołcza.

Obchody jubileuszu rozpoczęto od mszy świętej polowej odprawionej na placu przed remizą OSP w Chobędzy przez proboszcza ks. Edwarda Kuzkę. Podczas mszy kapłan dziękował Bogu za wszelkie dobro i łaski dla jednostki, oraz prosił jednocześnie o dalszą opiekę dla strażaków, ich rodzin.

St. kpt. Mariusz Idzik, w asyście pana Wójta Gminy odebrał raport gotowości do uroczystości oraz dokonał przeglądu jednostek. Po podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu, przybyłych gości powitał długoletni prezes a obecnie wiceprezes OSP Chobędza Andrzej Kowalski.

Po przedstawieniu rysu historycznego jednostki przez pana Andrzeja Kowalskiego, pan Wójt przekazał klucze do budynku remizy oraz nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie budynku remizy.

Następnie zasłużeni druhowie otrzymali odznaczenia z rąk pana Wójta a jednocześnie prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP Lesława Blachy oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie Mariusza Idzika.

Druh Jan Kubik został odznaczony „Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza”,
Druh Andrzej Kowalski został odznaczony „Złotym Znakiem Związku OSP RP”

„Złote Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Eligiusz Kowalski, Zbigniew Perek, Marek Sęk, Zbigniew Pajączkowski, Adam Gajos, Tadeusz Wojtalski, Zenon Wójcik, Tadeusz Seweryn, Jan Seweryn.

„Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Marcin Kubik, Marcin Seweryn, Leszek Seweryn, Michał Molenda, Tomasz Kowalski.

„Brązowymi Medalami za zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni: Dariusz Kowalski, Wojciech Perek, Adrian Pajączkowski, Tomasz Jędrzejczyk, Dariusz Kaszyński.

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: Tomasz Perek, Paweł Kowalski, Kamil Wojtalski, Mateusz Kowalski.

Natomiast odznaką „Za wysługę lat” wyróżnieni zostali: Jan Perek, Jan Kubik, Andrzej Kowalski, Piotr Kowalski, Wiesław Kaszyński, Marian Kowalski, Stanisław Zaręba, Eligiusz Kowalski, Zbigniew Perek, Marek Sęk, Zbigniew Pajączkowski, Adam Gajos, Tadeusz Wojtalski, Zenon Wójcik, Tadeusz Seweryn, Jan Seweryn, Marcin Seweryn, Leszek Seweryn, Michał Molenda, Tomasz Kowalski, Dariusz Kowalski, Wojciech Perek, Adrian Pajączkowski, Tomasz Jędrzejczyk, Dariusz Kaszyński.

Następnie, w imieniu OSP Chobędza podziękowania dla pana Wójta Lesława Blachy i dyrektora Zakładu Secanim-Saria pana Leszka Heriana, złożył Andrzej Kowalski i przekazała pamiątkowe statuetki.

Pamiątkowe dyplomy wraz z tradycyjnym bukietem lawendowym otrzymali:
radna Rady Miasta Krakowa Anna Barbara Prokop-Staszecka, Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza Monika Mrówka, Sekretarz Gminy Gołcza Maryla Stasiek-Mentel, Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w Gołczy Bożena Hess, Wicestarosta Powiatu Miechowskiego Paweł Osikowski, radny Rady Powiatu Miechowskiego Jerzy Pułka, radny Rady Gminy Gołcza Marek Sęk, oraz przedstawiciel wykonawcy prac budowlanych przy remizie OSP Stanisław Kozieł.

W imieniu władz Powiatowych zabrał głos wicestarosta Powiatu Miechowskiego Paweł Osikowski, który podziękował za gotowość strażaków do akcji. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Mariusz Idzik, przekazał na ręce prezesa OSP w Chobędzy list gratulacyjny od Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie mł. bryg. Michała Majdy. Przemawiali również zaproszeni goście: Radna Rady Miasta Krakowa Anna Barbara Prokop-Staszecka oraz Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza Moniki Mrówka.

Oficjalne uroczystości w OSP Chobędza zwieńczyła defilada pododdziałów oraz pocztów sztandarowych, którą prowadził komendant uroczystości mł. kpt Tomasz Idzik.