zmiany 09 12 2021

 

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy, uprzejmie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak KR.RZT.70.219.2021 z 9 lipca 2021r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołcza na okres 3 lat.

Zatwierdzona taryfa została ogłoszona w dniu 15 lipca 2021 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), wchodzi w życie od dnia 23 lipca 2021 roku.

Niniejszy komunikat stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Załącznik:
Decyzja KR.RZT.70.219.2021