zmiany 09 12 2021

 

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami) zwołuje się XXVI sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Gołcza.  
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gołcza w 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa o nr ewid. 381/27, obręb Trzebienice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołcza do organu regulacyjnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gołcza na rok szkolny 2021/2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2021 rok.
 9. Informacja o działalności szkół wraz z wynikami egzaminów w roku szkolnym 2020/2021 oraz informacji o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 10. Informacja o działalności klubów sportowych oraz Akademii Piłkarskiej Gołcza w sezonie 2020/2021.
 11. Wolne wnioski.