zmiany 09 12 2021

 

Modernizacja dróg gminnych

Na terenie gminy trwa modernizacja 11 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 1,4 km. Na ten cel przeznaczono środki własne z budżetu gminy w wysokości 495 017,57 zł. Zadanie obejmuje remont dróg o nawierzchniach zarówno asfaltowych, jak i tłuczniowych. Realizowane jest w miejscowościach: Gołcza, Maków - Podlasek, Kamienica, Czaple Małe, Szreniawa, Adamowice, Ulina Wielka, Żarnowica, Czaple Wielkie, Trzebienice.