zmiany 09 12 2021

 

Nowy księgozbiór BiOAK

W  2021 roku Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego otrzymała dofinansowanie w kwocie 7 400 zł ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, zadanie: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków: Priorytet 1 - Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Celem programu była poprawa oferty bibliotek publicznych poprzez zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Biblioteka główna oraz filia w Wysocicach wzbogaciła swój księgozbiór łacznie o 329 książek.

Zapraszamy mieszkańców gminy oraz czytelników biblioteki do wypożyczania nowo zakupionych książek.