zmiany 09 12 2021

 

XXVIII sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2021r. Rada Gminy podjęła szereg uchwał. Część z nich dotyczyła gospodarowania mieniem komunalnym, w tym nabycia przez gminę działek położonych w Ulinie Wielkiej, sprzedaży działki w Rzeżuśni na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, a także przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z zakresu działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podjęto uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz w sprawie określenie zasad organizowania pogrzebu przez gminę. W czasie obrad dokonano zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, podjęto uchwały dotyczące nadania statutów sołectwom, wynagrodzenia wójta gminy, diet radnych oraz stawek opłat za wynajęcie hali pneumatycznej w Szreniawie. Ostatnim punktem sesji były wolne wnioski, które głównie dotyczyły spraw bieżących.