zmiany 09 12 2021

 

Umowa na przebudowę wodociągu

W dniu 22 grudnia 2021 roku Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowę z firmą Inżynieria Sanitarna Zdzisław Kurek z Jerzmanowic na przebudowę sieci wodociągowej Adamowice – Szreniawa – Przybysławice na odcinku 3,153 km.

Wartość zadania to 660 986,91 zł, z czego 63,63% stanowi dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.