Umowa na zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej – etap I

Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowę z firmą P.H.U.P. „MIKA” s.c. na zagospodarowanie kamieniołomu w Ulinie Wielkiej – etap. I. Wartość zadania to 3 538 669,07 zł, z czego 2 975 000 zł stanowi dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie obejmuje m.in.: remont dróg dojazdowych, roboty porządkowe i zabezpieczające, w tym likwidację nawisów skalnych oraz czyszczenie ścian wyrobiska z luźnych odłamków skalnych, deniwelację terenu, a także oświetlenie i ogrodzenie terenu.

Inwestycja ma na celu rekultywację nieczynnego kamieniołomu i przekształcenie go w teren o funkcjach rekreacyjno-sportowych, turystycznych, edukacyjnych i kulturalnych. Kamieniołom zajmuje obszar o wielkości ok. 5 ha. Potencjał jest ogromny, gdyż zakończona eksploatacja złoża wapienia jurajskiego pozostawiła po sobie ciekawy krajobraz pokopalniany o atrakcyjnych walorach estetycznych i środowiskowych, a charakterystyczny kolor kamienia, w odcieniach od białego poprzez beżowy do pomarańczowego, widoczny szczególnie w dni słoneczne dodaje szczególnego uroku.

030 1 2