Koknkurs Ukraina

Informacja o wypłacie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż od 27 kwietnia 2022r. w kasie urzędu wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla rolników, którzy zadeklarowali odbiór należności w kasie urzędu.