Wnioski o ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) – art. 34 – 35 – art. 70

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Wniosek o odtworzenie aktu.

Załączniki:

  • Zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg.
  • Posiadanie dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane maja być stwierdzone w odtworzonym akcie.
  • Zaświadczenie z USC Warszawa – Śródmieście o niefigurowaniu w aktu w księgach posiadanych przez ten Urząd – w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.
  • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

  • 39 zł – za wydaną decyzję

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca.

Sprawy szczególnie skomplikowane 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Brak.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz