Zmiana, ustalenie brzmienia, ustalenia pisowni imion i nazwisk

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz. 1414.).

Wymagane dokumenty:

 • Skierowane do Wójta własnoręcznie napisane podanie wraz z motywacją zmiany.
 • Odpis zupełny aktu urodzenia.
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa, lub w przypadku rozwodu sentencja wyroku.
 • Odpis skrócony aktu zgonu – w przypadku śmierci małżonka.
 • Odpisy zupełne aktów urodzenia dzieci małoletnich, gdy zmiana dotyczy także dzieci.
 • Odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci w przypadku, gdy zmiana nie rozciąga się na nie.
 • Gdy dziecko ukończyło 13 lat – jego zgodę.
 • Zgodę rodziców na zmianę imion lub nazwisk dzieci.
 • W przypadku braku zgody jednego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska dziecka postanowienie sądu rodzinnego i opiekuńczego zastępujące zgodę rodzica.
 • Inne dokumenty wyjaśniające przyczynę zmiany.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

 • 37 zł - za decyzję o zmianie imion lub nazwisk,
 • 22 zł - za decyzję o ustaleniu pisowni lub brzmienia imion i nazwisk.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Sprawy szczególnie skomplikowane 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Brak.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz