Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Administracyjny
I piętro, pokój nr 3
Sekretarz Gminy, Maryla Stasiek-Mentel 
tel. 12 388-60-03 wew. 125

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z 1998 r. z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

  • Dowód osobisty (do wglądu),
  • Świadkowie: dowód osobisty, numer emerytury lub renty (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.)opłaty nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Brak.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz