Wójt Gminy Gołcza uhonorowany Złotym Znakiem Związku OSP RP

Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha podczas Powiatowego Dnia Strażaka w dniu 14 maja 2022r. został uhonorowany Złotym Znakiem Związku OSP RP. Natomiast Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymał druh Mirosław Wójcikowski z OSP Przybysławice. Ponadto Komendant Powiatowy PSP w Miechowie mł. bryg. Michał Majda, w podziękowaniu za współpracę, wsparcie oraz pomoc we wzmacnianiu potencjału ratowniczego wręczył włodarzowi naszej gminy oraz kapelmistrzowi orkiestry dętej Piotrowi Święchowiczowi pamiątkowe statuetki.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie. Następnie przy akompaniamencie Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gołcza przemaszerowano do Parku Miejskiego w Miechowie, gdzie miała miejsce oficjalna część wydarzenia. W uroczystościach udział wzięły poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu powiatu miechowskiego, w tym również z naszej gminy.

Wśród gości znaleźli się m.in. Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, bryg. Przemysław Przęczek Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, Jacek Kobyłka Starosta Powiatu Miechowskiego, dh Tomasz Nowak Kierownik Oddziału Związku OSP RP w Krakowie, mł. insp. Andrzej Kot Komendant Powiatowy Policji w Miechowie oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Powiatowy Dzień Strażaka został zorganizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Miechowie.