Informacja dotycząca zapisów na wywóz nieczystości ciekłych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy informuje, że czas oczekiwania na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków to ok. 4 tygodnie. Tak długi termin związany jest ze zwiększoną częstotliwością zapisów na wywóz. Za utrudnienia przepraszamy.