Jubileusz 5 – lecia Klubu Senior + w Mostku

W minioną sobotę Klub Senior + w Mostku świętował jubileusz 5 – lecia swojego istnienia. Uroczystość była niezwykła dzięki obecności znamienitych gości: Wicemarszałka Sejmu RP Ryszarda Terleckiego, Wicemarszałka Senatu RP Marka Pęka, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Jacka Kowalczyka, Wójta Gminy Gołcza Lesława Blachy, radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosława Dróżdża, radnych powiatowych, radnych gminy na czele z Przewodniczącą Rady Gminy Moniką Mrówką.

Genezę powstania placówki przedstawił Wójt Gminy Lesław Blacha. Następnie Kierownik Urszula Jasłowska zaprezentowała bogatą działalność klubu. Seniorzy zaś przygotowali występ artystyczny. Zaproszeni goście złożyli Seniorom życzenia, wręczyli upominki i listy gratulacyjne. List od Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity odczytał dyrektor Jacek Kowalczyk.

Wszyscy goście podziwiali aktywność Seniorów, którzy z ogromnym zaangażowaniem i sercem tworzą to niezwykłe miejsce tętniące życiem.