ceeb2

Konsultacje dot. Startegii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030

Gmina Gołcza przystąpiła do opracowywania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022-2030. Odbyły się już pierwsze konsultacje, w których wzięli udział przedstawiciele organów publicznych oraz sektora biznesowego i społecznego. Spotkanie otworzył Wójt Gminy Lesław Blacha przedstawiając cele współpracy oraz zachęcając wszystkich do aktywnego uczestnictwa w dyskusji i zgłaszania własnych pomysłów na rozwój gminy.

Strategia jest kluczowym dokumentem umożliwiającym ubieganie się o uzyskanie wsparcia z funduszy zewnętrznych w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. Stanowi podstawę dla zrównoważonego rozwoju w nowym wymiarze polityki rozwoju na szczeblu krajowym i europejskim.