Prośba o oszczędzanie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy jako administrator sieci wodociągowych na terenie Gminy Gołcza zwraca się z prośbą do odbiorców wody pitnej o oszczędne zużycie wody z uwagi na spadek poziomu wody na ujęciach wód w wyniku długotrwałej suszy. Sugeruje się zużywanie wody tylko do celów konsumpcyjnych oraz do niezbędnych zabiegów związanych z produkcją rolną.