Jubileusz 95 – lecia jednostki OSP Czaple Wielkie

W niedzielę 3 lipca 2022 r. w Czaplach Wielkich odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 95-lecia powstania jednostki OSP w Czaplach Wielkich. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Komendant Powiatowy PSP w Miechowie mł. bryg. Michał Majda, Wicestarosta Powiatu Miechowskiego Paweł Osikowski, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza Monika Mrówka, radny Rady Powiatu Miechowskiego Jerzy Pułka oraz radni Rady Gminy Gołcza. W obchodach udział wzięły jednostki OSP z terenu gminy oraz Orkiestra Dęta "Czapelanka".

Jubileusz rozpoczęto od mszy świętej polowej odprawionej na placu przed remizą OSP w Czaplach Wielkich przez proboszcza ks. Jacka Wójcickiego. Przed przystąpieniem do nabożeństwa, ks. Jacek Wójcicki oficjalnie został mianowany kapelanem jednostek OSP z terenu gminy Gołcza. Gratulacje i podziękowania przekazał księdzu proboszczowi Wójt Gminy Lesław Blacha.

Po mszy świętej, Komendant Powiatowy PSP Michał Majda odebrał raport gotowości do uroczystości oraz dokonał przeglądu jednostek. Po podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu przybyłych gości powitał prezes OSP Czaple Wielkie Damian Studziński. Następnie przybliżył historię jednostki uwzględniając najważniejsze wydarzenia z okresu jej funkcjonowania.

Potem zasłużeni druhowie otrzymali odznaczenia z rąk Wójta Gminy Gołcza i jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Komendanta Powiatowego PSP oraz Wicestarosty Miechowskiego i Przewodniczącej Rady Gminy Gołcza.


„Złote Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:

 1. Pieczyrak Roman
 2. Studziżba Tadeusz
 3. Pawlik Andrzej
 4. Podgórski Robert
 5. Bogacz Leszek
 6. Witos Kazimierz

„Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:

 1. Bogacz Grzegorz
 2. Kwieciński Andrzej
 3. Rusek Stanisław
 4. Markiewicz Mirosław
 5. Łączny Bogumił
 6. Laszczak Krzysztof
 7. Studziżba Lidia
 8. Molenda Dorota
 9. Ks. Jacek Wójcicki

„Brązowymi Medalami za zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni:

 1. Studziński Damian
 2. Studziński Grzegorz
 3. Durmała Waldemar
 4. Mucha Dariusz
 5. Bogacz Jerzy
 6. Duszyc Magdalena

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:

 1. Szumiński Szczepan
 2. Duszyc Magdalena
 3. Szumiński Bartłomiej
 4. Durmała Kamil
 5. Podgórski Dominik
 6. Łączny Tomasz
 7. Studziżba Agnieszka
 8. Duszyc Katarzyna
 9. Buczek Justyna
 10. Soczówka Marta
 11. Błaszczyk Weronika
 12. Durmała Waldemar

Natomiast odznaką „Za wysługę lat” wyróżnieni zostali: Damian Studziński, Grzegorz Studziżba, Roman Pieczyrak, Tadeusz Studziżba, Magdalena Duszyc, Waldemar Durmała, Andrzej Pawlik, Grzegorz Bogacz, Dariusz Mucha, Robert Podgórski, Stanisław Rusek, Leszek Bogacz, Kazimierz Witos, Jerzy Bogacz, Mirosław Markiewicz, Wojciech Stępień, Krzysztof Laszczak, Lidia Studziżba, Bogusław Dorman, Edmund Paluch, Jerzy Laszczak, Andrzej Kwieciński, Bogumił Łączny, Dorota Molenda, ks. Jacek Wójcicki.

Kolejnym punktem obchodów były okazjonalne przemówienia Wójta Gminy Lesława Blachy, Komendanta Powiatowego PSP Michała Majdy, Wicestarosty Miechowskiego Pawła Osikowskiego, Radnego Powiatu Miechowskiego Jerzego Pułki oraz Przewodniczącej Rady Gminy Moniki Mrówki. Przemawiający dziękowali i gratulowali oraz życzyli kolejnych jubileuszy. Komendant Powiatowy PSP Michał Majda przekazał na ręce prezesa OSP w Czaplach Wielkich list gratulacyjny.

Na koniec, w imieniu OSP Czaple Wielkie głos zabrał prezes Damian Studziński, który podziękował wszystkim za obecność. Oficjalne uroczystości zwieńczyła defilada pododdziałów oraz pocztów sztandarowych, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej „Czapelanka”.