Deklarację CEEB można złożyć po terminie

Do 30 czerwca 2022 roku, właściciele, zarządcy budynków zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych zobowiązani byli do złożenia deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wystosował specjalny komunikat, w którym czytamy: „Mija ustawowy termin - 30 czerwca 2022 r. - do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje o źródłach ciepła. Jeśli jednak wskutek roztargnienia nie złożyłeś deklaracji, nie martw się tym, w dalszym ciągu  deklarację możesz złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do swojego urzędu gminy tak jak dotychczas. Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli. Zatem nie czekaj dłużej i złóż szybko deklarację do CEEB”.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomniał też, że deklaracje można składać na dwa sposoby:

-po pierwsze w formie elektronicznej poprzez aplikację dostępną na stronie https://ceeb.gov.pl/ , ale żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny),

-po drugie w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie gminy (zgodnie z lokalizacją budynku).

Jednocześnie przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dla nowych źródeł ciepła oraz źródeł ciepła wymienianych na nowe w terminie 14 dni od uruchomienia.