Wysocice wyróżnione w konkursie „Małopolska Wieś 2022”

Miło nam poinformować, że sołectwo Wysocice otrzymało wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza Małopolska Wieś” w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2022” i tym samym pozyskało nagrodę finansową w wysokości 10 tys. zł. W dniu 4 lipca, Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę rozstrzygającą konkurs i przeznaczył środki finansowe dla wyróżnionych gmin.

Przedmiotem oceny Komisji Konkursowej były inicjatywy lokalne zrealizowane na terenie wsi od 2017 roku. Pod uwagę brano m. in. estetykę danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne było promowanie działań na rzecz zmiany wizerunku wsi, w tym działań nowatorskich, innowacyjnych w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym.  

 Wysocice1

Wysocice2

 Wysocice3

Wysocice4