Kolejne dofinansowanie dla Gminy Gołcza

Gmina Gołcza pozyskała łącznie 3,16 mln zł w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – edycja III PGR. Środki finansowe są przeznaczone na remont dróg gminnych oraz urządzenie terenu sportowo – rekreacyjnego i adaptację części budynku remizy OSP Trzebienice na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. O wsparcie finansowe w ramach tej edycji mogły ubiegać się gminy, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

PolskiLad 152

PolskiLad 164