II konsultacje dot. Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030

Jak już wcześniej informowaliśmy, nasza gmina przystąpiła do opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030. W dniu wczorajszym przeprowadzono drugie konsultacje, których przedmiotem była głownie dyskusja na temat wyzwań rozwojowych naszej gminy oraz praca warsztatowa nad projektami i zadaniami do realizacji w najbliższych latach, w podziale na poszczególne obszary działalności samorządu, takie jak: gospodarka, rolnictwo i rynek pracy, oferta czasu wolnego, infrastruktura i środowisko, kapitał ludzki i społeczny. Celem konsultacji była identyfikacja kluczowych wyzwań oraz wytyczenie kierunków działań, mających zapewnić długofalowy i zrównoważony rozwój.