Spotkanie informacyjne dot. projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zachęca do skorzystania z dotacji na szkolenia językowe, informatyczne, kursy prawa jazdy (prawie wszystkich kategorii) oraz szkolenia zawodowe (m.in. kursy operatora koparek, wózków widłowych, kursy kosmetyczne, księgowe, administracyjne trenerskie i wiele innych) realizowane w ramach projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. Aktualnie z dotacji mogą korzystać wyłącznie osoby w wieku 50+.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu  23 sierpnia (wtorek) br. w godzinach od 9.00 do 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy. Będzie można indywidualnie skorzystać z pomocy pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i uzyskać informacje o tym jak otrzymać dotacje na szkolenia jak również przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Aby skorzystać z dotacji:

  • Musisz mieć ukończone 50 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować.
  • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki).

Kim jest osoba pracująca? Jeżeli:

  • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
  • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
  • jesteś rolnikiem,

to jesteś osobą pracującą.

Więcej informacji tutaj

kierunek kariera