Uroczyste otwarcie Centrum Rozwoju Dziecka w Czaplach Małych

W minioną niedzielę w Czaplach Małych dokonano uroczystego otwarcia Centrum Rozwoju Dziecka PERSPEKTYWY KIDS. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Lesław Blacha, Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki, Przewodnicząca Rady Gminy Monika Mrówka wraz z radnymi gminy, proboszcz parafii Czaple Wielkie ks. Jacek Wójcicki, sołtysi wsi, a także prezes Stowarzyszenia Honestus Łucja Hagno-Rams oraz wiceprezes Barbara Nowakowska – Mossór.

Po powitaniu zaproszonych gości i przemówieniach dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Następnie można było zwiedzić obiekt oraz zapoznać się z działalnością placówki. Wydarzenie uświetniła Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Gołcza Czapelanka, która zagrała krótki koncert pod batutą Piotra Święchowicza.

Centrum Rozwoju Dziecka PERSPEKTYWY KIDS mieści się w świetlicy wiejskiej w Czaplach Małych. Gmina Gołcza wykonała modernizację obiektu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W celu jak najlepszego wykorzystania nowo wyremontowanej infrastruktury podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem Honestus, które na działalność placówki pozyskało 3 787 354 zł z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Centrum Rozwoju Dziecka stanowi placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Prowadzone są w niej różnorodne zajęcia dostosowane do wieku i potrzeb. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, liczy już ponad stu uczestników.