niedziela palmowa z 

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Jak co roku, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom edycja 2023”. Jego organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołczy. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych, brały w nim udział dzieci ze Szkół Podstawowych w Szreniawie, Wysocicach i Gołczy.

Wyniki w grupie młodszej:

I miejsce - Kacper Majchrowski (Szkoła Podstawowa w Wysocicach)

II miejsce - Antoni Kaczmarczyk (Szkoła Podstawowa w Wysocicach)

III miejsce - Sara Misiek (Szkoła Podstawowa w Gołczy)

Wyniki w grupie starszej:

I miejsce - Maria Wydmańska (Szkoła Podstawowa w Szreniawie)

II miejsce - Nadia Kowalska (Szkoła Podstawowa w Gołczy)

III miejsce - Kacper Dudek (Szkoła Podstawowa w Gołczy)

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w swoich grupach otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy w Gołczy. Nad przebiegiem turnieju czuwała komisja w skład której wchodzili nauczyciele-opiekunowie oraz Komendant Gminny OSP dh Paweł Pysz. Do kolejnych zmagań na szczeblu powiatowym zakwalifikowali się zwycięzcy grup. Dodatkowo zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w swoich grupach wiekowych mają zarezerwowane miejsca na letni obóz MDP nad morzem.