Otwarcie nowo wybudowanej sieci gazowej w Gminie Gołcza

W dniu 30 marca 2023r. w Gołczy dokonano uroczystego otwarcia nowo wybudowanej sieci gazowej Mostek – Buk – Chobędza – Wielkanoc – Gołcza. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Zastępca Dyrektora Zakładu Gazowniczego PSG w Krakowie Władysław Ziomek, Kierownik Inwestycji Paweł Jurasz, Kierownik Sekcji Przyłączy Adam Miąskowski, Kierownik Sekcji Realizacji Inwestycji Włodzimierz Bzukała, Inspektor Nadzoru Edward Hyjek, Kierownik Gazowni w Olkuszu Jakub Sikora, Kierownik Inwestycji Strategicznych Tomasz Sęk, a także przedstawiciele spółki „GAZ” Błonie, Wicestarosta Powiatu Miechowskiego Paweł Osikowski, radni gminy na czele z Przewodniczącą Rady Moniką Mrówką, przedstawiciele Urzędu Gminy w Gołczy.

Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha podziękował przedstawicielom Zakładu Gazowniczego PSG w Krakowie za realizację inwestycji na terenie Gminy Gołcza oraz wszystkim tym, którzy wsparli wykonanie zadania.

W ramach inwestycji wybudowano odcinek sieci gazowej o długości 15 460 m w miejscowościach Mostek – Buk – Chobędza – Wielkanoc – Gołcza. Dzięki temu, na dzień dzisiejszy 223 gospodarstwa uzyskały możliwość przyłączenia do nowej sieci. Gmina Gołcza wykorzystała już potencjał dostępu do ekologicznego paliwa. W związku z tym przebudowano kotłownie węglowe na gazowe w budynkach użyteczności publicznej tj. w Urzędzie Gminy w Gołczy, Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Gołcza oraz Szkole Podstawowej w Gołczy.

Zakład Gazowniczy PSG w Krakowie pracuje nad dalszą rozbudową sieci gazowej na terenie sołectw: Cieplice, Rzeżuśnia, Krępa, Wielkanoc – Korea i Chobędza – Zabiedrze.

Otwarcie gazociągu zwieńczone zostało symbolicznym rozpaleniem „znicza” gazowego oraz wypuszczeniem balonów wypełnionych helem.