Podsumowanie obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W miniony piątek na boisku sportowym w Przybysławicach odbyło się spotkanie z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi z terenu powiatu miechowskiego, które uczestniczyły w dwutygodniowym wyjeździe szkoleniowo – wypoczynkowym w Jarosławcu. Podczas spotkania dokonano wręczenia młodym druhom odznak „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” przyznanych przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz dokonano uroczystego podsumowania wyjazdu.

W wydarzeniu udział wzięli: Komendant Powiatowy PSP w Miechowie Michał Majda, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie Mariusz Idzik, Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Miechowie Adam Domagała, Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołczy i jednocześnie Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, Prezes OSP w Miechowie Mirosław Gręda, przedstawiciel Zarządu OSP w Przybysławicach Mirosław Wójcikowski, Sołtys wsi Przybysławice Dorota Samek, kadra obozu MDP oraz uczestnicy wyjazdu.

W obozie w Jarosławcu uczestniczyło 180 młodych adeptów ochotniczych straży pożarnych, w tym 34 z terenu Gminy Gołcza. W tym roku głównym organizatorem wyjazdu była jednostka OSP Przybysławice.