100 lat Orkiestry Dętej „Czapelanka”

 W niedzielę 13 lipca na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplach Małych świętowano wyjątkową uroczystość. Swoje 100-lecie obchodziła jedyna orkiestra dęta w naszej gminie – „Czapelanka”. Uroczystość rozpoczęto od przemarszu zgromadzonych jednostek OSP oraz orkiestr dętych pod budynek remizy. Następnie Komendant Gminny dh Andrzej Mitka złożył raport Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Adamowi Domagale oraz przeprowadzono przegląd pododdziałów.

Kolejnym punktem obchodów była uroczysta msza święta odprawiona przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej – ks. Jacka Wójcickiego. Po jej zakończeniu, prowadząca uroczystość Radna Rady Gminy Gołcza Beata Wypchał powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Adam Domagała, Komendant Komendy Powiatowej PSP z Miechowa – Grzegorz Kosiński, Wójt Gminy Gołcza – Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Gminy Gołcza – Andrzej Dziubka, radni gminni i powiatowi, przedstawiciele Urzędu Gminy w Gołczy, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy oraz licznie przybyłe ochotnicze straże pożarne, orkiestry dęte i lokalna społeczność.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń. W pierwszej kolejności dh Andrzej Domagała złożył na ręce Prezesa Andrzeja Studzińskiego Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Jest to nowa odznaka, ustanowiona w 2014r. i przyznawana za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych. Trzej członkowie orkiestry (Franciszek Dratwa, Zdzisław Gumula oraz Władysław Sadyn) zostali odznaczeni Brązowymi Krzyżami Zasługi przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostali członkowie zostali uhonorowani medalami za zasługi dla pożarnictwa. Złote Medale otrzymali: Bujak Henryk, Wójcik Bogdan, Magoska Adam, Gumula Zdzisław oraz Studziński Andrzej. Medale Srebrne: Dratwa Marian, Studziński Zdzisław. Medale Brązowe: Krupa Piotr, Studziński Tomasz, Żurowicz Kazimierz, Żurowicz Marek, Faracik Tadeusz, Gurbiel Artur i Żurowicz Wojciech. Dla druhów przewidziano też odznaczenia Wzorowy Strażak oraz Wysługa Lat. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Lesław Blacha odznaczył także druhny szczególnie zasłużone na rzecz orkiestry oraz najmłodszych i emerytowanych członków. Przyznał im pamiątkowe statuetki oraz dyplomy uznania. Ponadto Prezes Orkiestry Andrzej Studziński i Kapelmistrz Tadeusz Faracik otrzymali z rąk wójta specjalne odznaki „Zasłużony dla Gminy Gołcza”.

Nie zabrakło też okolicznych przemówień. Zabierający głos szczególnie zwracali uwagę na liczne sukcesy orkiestry, dziękując jednocześnie za działalność oraz życząc kolejnych 100 lat działalności. Przy okazji przemowy, dh Domagała wręczył orkiestrze upominek – werbel, mały bęben, który z pewnością przyda się w dalszym funkcjonowaniu „Czapelanki”. Natomiast Przewodniczący Rady Andrzej Dziubka przekazał pamiątkową statuetkę. Miłym zaskoczeniem dla Wójta Gminy, było przyznanie mu Honorowego Obywatelstwa Czapel Małych. W ten sposób orkiestra podziękowała za wsparcie, udzielone przy wyposażeniu druhów w instrumenty, mundury, pulpity oraz za pomoc w organizacji jubileuszu. Jako ostatni zabrał głos Andrzej Studziński. W swoim wystąpieniu skupił się głównie na podziękowaniach dla wszystkich instytucji oraz osób, które brały czynny udział w organizacji święta oraz dla Wójta Gminy Gołcza za doposażenie.

Wczorajsze wydarzenie uświetnił koncert Orkiestr Dętych. Oprócz „Czapelanki”, zaprezentowały się także orkiestry z Charsznicy, Sieciechowic oraz Sławic.