Małopolskie świetlice wiejskie 2023

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego naszej gminie została przyznana dotacja w wysokości 18 340 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żarnowica w ramach konkursu pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2023". Udział środków własnych gminy Gołcza w zdaniu wyniósł 7860 zł.

W dniu 18.10.2023 r. Gmina podpisała umowę na realizację zadania. Z pozyskanej dotacji zostało zakupione wyposażenie świetlicy wiejskiej w postaci zestawu mebli kuchennych, które będą służyły społeczności lokalnej, zwiększą komfort korzystania ze świetlicy, a tym samym przyczynia się do integracji społecznej.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2023".

Zarnowica