Realizacja projektów w oświacie

Z przyjemnością informujemy, iż wszystkie szkoły z terenu Gminy Gołcza znalazły się na liście podmiotów objętych wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Szkoła w Szreniawie oraz oddział przedszkolny przy szkole w Gołczy otrzyma wsparcie w wysokości 3 000 zł, natomiast oddział przedszkolny przy szkole w Wysocicach 2 500 zł. Wkład własny gminy wyniesie 20%. Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań dzieci poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo. W ramach programu szkoły planują zakup książek będących nowościami wydawniczymi literatury dziecięcej oraz realizację różnorodnych działań wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci.

Ponadto wszystkie nasze szkoły zgłosiły się oraz zostały zakwalifikowane do udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2024 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu. Zajęcia w każdej ze szkół będą prowadzone w dwóch grupach, dwa razy w tygodniu. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dzieciom i młodzieży dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie atrakcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Dodatkowo uczniowie ze szkoły podstawowej w Szreniawie wezmą udział w projekcie „Już pływam”. Projekt ma na celu przede wszystkim nabycie podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa dzieci poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych. Zajęcia będą trwały od kwietnia do czerwca 2024 r. Całkowity koszt zadania wynosi 23 000 zł, przy udziale finansowym Województwa Małopolskiego w wysokości 4 570 zł, resztę stanowią środki własne Gminy Gołcza i wpłaty rodziców.